Ehdokkaan tiedot
Nimi:
Holopainen, Hanna-Riikka
Ehdokasnumero:
Ikä:
29
Sukupuoli:
Nainen
Opintoala:
Tuotantotalous
Aloitusvuosi:
2000
Kotisivu:
http://www.hannaholopainen.net/
Ehdokasryhmä
VALO
Vapaamuotoinen kuvaus:
Opiskelen, teen vihreää politiikkaa ja vietän perhe-elämää.

Pienen tytön äitinä haluan kantaa vastuuni siitä, minkälainen maailma hänelle jää tulevaisuudessa. Sen vuoksi minusta tuli poliitikko. Toimin aktiivisesti sekä kunnallispolitiikassa, että Vihreän liiton luottamustehtävissä.

Tärkeimmät luottamustoimeni ovat Lappeenrannan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyys ja Kaakkois-Suomen vihreän piirijärjestön puheenjohtajuus.

Minulle tärkeitä arvoja ovat: tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. Olen aina valmis puolustamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja eettisesti ja ekologisesti kestävää toimintaa.

Politiikasta on aina mukava puhua, tule nykäisemään hihasta :)
Ehdokas Ehdokas
Valtakunnalliset kysymykset
1. EU-ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden opiskelun tulee olla maksutonta, Lisätietoja
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Suomalaisen opiskelujärjelmän maksuttomuus on asia, josta ei pidä luopua edes ulkomaalaisten opiskelijoiden kohdalla. Itseasiassa me tarvitsemme ulkomaalaisia osaajia tulevaisuudessa yhä enemmän. Kylmä ilmastomme ja omalaatuinen kieli ja kulttuuri eivät ole niitä houkuttelevimpia :) Maksullisuuden sijaan pitäkäämme hyvää huolta ulkomaalaisten opiskelijoidemme viihtyvyydestä, opetuksen laadusta ja kulttuuriimme tutustumisesta, jotta he jäisivät tänne töihin myös valmistuttuaan. Valmistumisen jälkeinen oleskelu- ja työluvansaaminen on saatava toimimaan. Nyt vastavalmistunut ulkomaalainen saattaa kohdata maasta karkoituksen jäykän lupaprosessin vuoksi. Hölmöläisten touhua ihan aikuisten oikeesti!
2. Opintorahan korottaminen on tärkeämpää kuin opintotuen tulorajojen korottaminen, Lisätietoja
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ehdottomasti opiskelijoiden toimeentulotason pitää ollaa riittävä, jotta päätoiminen opiskelu on mahdollista. Tämä ei toteudu tulorajoja korottamalla. Opintorahantasoa pitää korottaa. Lisäksi Ruotsin mallin mukaisesti meilläkin pitää ottaa käyttöön opintorahan lapsikorotus. Opiskelun pitää olla mahdollista kaikissa elämäntilanteissa. Tällä hetkellä hyvinvointitutkimusten mukaan opiskelijataloudet ovat pienituloisin väestöryhmä. Opiskelevat lapsiperheet ovat näistä köyhistä köyhmpiä :(
3. Yliopisto-opintoihin on sisällytettävä kansainvälistymisjakso, Lisätietoja
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Monikulttuurisia taitoja tarvitaan, myös kotimaan työmarkkinoilla. Opintoihin olisi hyvä kuulua kansainvälistymisjakso. Ketään ei voida kuitenkaa pakottaa lähtemään ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun. Kotikansainvälistyminen on hyvä tapa kartuttaa näitä taitoja kotimaassa.
4. Opiskelijapalautteen tulee vaikuttaa opetushenkilökunnan palkan määrään, Lisätietoja
Täysin eri mieltä
Ehdokas Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Jo nyt opetus- ja tutkimushenkilönkunnan uusi palkkausjärjestelmä on ongelmallinen epämääräisyyteensä ja työlään seurantajärjestelmänsä vuoksi. Opiskelijapalaute tuskin olisi riittävän henkilökemia- ja aineneutraalia ja sen vuoksi sen avulla ei muodostu riittävän vertailukelpoista dataa laaduntasosta. Toki omaehtoisessa laadunkehittämisessä opiskelijapalautteen osuus on tärkeä.
5. Suomalaisten yliopistojen lukumäärää on vähennettävä, Lisätietoja
Ehdokas Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Vähentää ei pidä, tällä hetkellä yliopistot ovat onnistuneesti kehittäneet omia erikoisosaamisalueitaan. Tätä kehityssuuntaa on jatkettava. Määrää ei kuitenkaan ole syytä nykyisestä enaa lisätä, se söisi yliopistojärjestelmän tasoa. Myös sisäänottomääriä tulisi tarkastella kriittisesti. Putkitutkintoja massoille ei pidä tarjota yhdessäkään yliopistossa. Ammattikorkeakoulujen osalta sen sijaan voi olla syytä oppilaitosverkoston järkeistämiseen, sekä yksiköiden määrän, että tutkintojen sisällön osalta.
Paikalliset kysymykset
6. Opintotukea kehitettäessä tulorajojen nostaminen on tärkeämpää, kuin opintorahan korottaminen?
Ehdokas Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Katso vastaus ylhäältä. Tosiaankin tärkeämpää on mahdollisuus PÄÄTOIMISEEN opiskeluun. Tämä on toteutettava joko nostamalla nykyinen opintotuki työttömyysturvan tasolle, tai sitten uudistamalla koko tulonsiirtojärjestelmäämme toteuttamalla ajatusta perustulosta.
7. Koulutusmääriä tulisi lisätä?
Ehdokas Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Mikäli koulutusmäärien lisääminen tarkoittaa tässä nimenomaan korkeakoulututkintoja, niin ehdottamasti ei pidä lisätä. Meillä on tulevaisuudessa pulaa osaavista suoritustason ammattilaisista, tähän tarpeeseen tulee myös koulutusjärjestelmämme vastata.
8. Virtuaaliopetuksen määrää tulisi nostaa?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Näitä vaihtoehtoisia opetustapoja on syytä ottaa käyttöön silloin, kun halutaan toteuttaa joustavaa opiskelua. Lähtökohdan pitää kuitenkin olla laadukas opetus, se ei saa korvata tarpeellista kontaktiopetusta säästösyistä. Esimerkiksi ohjelmointikurssin tehtävien tarkistukseen virtuaaliympäristö sopii hyvin ja vapauttaa resursseja lähiopetuksen toteuttamiseen.
9. Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ovat ratkaisu tulevaan työvoimapulaan
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Eivät tietenkää ainoa ratkaisu, mutta onhan toki helpompaa saada ulkomaalaiset täkäläisen tutkinnon suorittaneet jäämään tänne töihin, kuin kilpailla valmiista huippuosaajista. Toki edellyttää sitä, että ulkomaalaisista opiskelijoista pidetään opiskeluaikana hyvää huolta ja heille muodostuu positiivinen mielikuva maastamme. Heille pitää entistä enemmän tarjota mahdollisuutta tututstua Suomen kieleen ja kulttuuriin. Osaltaan he myös levittävät Suomitietoutta kotimaahan palattuaan ja olisi hyvä jos viesti olisi positiivissävyinen :)
10. LTY:n vieraskielistä koulutustarjontaa tulisi lisätä?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
11. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto on samanarvoinen tutkinto kuin KTM tai DI?
Ehdokas Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on täysin eri funktio, toinen tuottaa työelämälähtöisiä osaajia ja toinen tekee tutkimus- ja kehitystyötä. Täällä Lappeenrannassa on hyvin toiminut amk:sta valmistuneiden monimuotokouluttautuminen yliopistolla. Mielestäni amk jatkotutkintoja ei tarvittaisi, eikä myöskää amk-tutkimusta.
12. LTY:n sisällä pitäisi vapaasti päästä vaihtamaan osastoa?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ehtona voisi olla esim. tietty määrä toisen koulutusohjelman opintosuorituksia. Tilanteita pitäisi pystyä tarkastelemaan tapauskohtaisesti.
13. LTKY:n tulisi osallistua aktviivisemmin kunnallispolitiikkaan?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Ylioppilaskunnan toimielimiltä odottaisin mm. enemmän kannanottoja ja lausuntoja julkisuuteen. Päättäjien keskuudessa on tällä hetkellä olemassa tiettyä nostetta yliopiston ja opiskelijoiden roolin kasvattamiseen paikallispoliittisena vaikuttajatahona. Tämä noste pitäisi osata hyödyntää.
14. LTKY pystyy vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin riittävästi?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Uskon, että pystyy. Eri asia on, onko tätä mahdollisuutta aina hyödynnetty.
15. Ylioppilaskunnan tulisi kiinnittää enemmän huomiota ympäristö- ja tasa-arvokysymyksiin?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Onkohan LTKY ainoa ylioppilaskunta, jonka dokumenteissa niin harvoin esintyy sanat: suvaitsevaisuus, tasa-arvo, ympäristö...
16. LTKY:n tulisi tarkastella eettistä puolta solmiessaan yhteistyösopimuksia yritysten kanssa?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Normaali
Ehdokas
Tärkeä
17. Ylioppilaskunnan keräämät jäsenmaksut käytetään oikeisiin asioihin?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
18. Lappeenrannan kaupunki pitää hyvää huolta opiskelijoista?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Lappeenrannan kaupunki on viime aikoina todellakin panostanut opiskelijoiden huomioimiseen. Varmasti paljon on vielä tehtävissä. Osaltaan myös ylioppilaskunnan vastuulla on pitää enemmän yhteyttä päättäjiin. Enkä nyt tarkoita pelkkää etuisuuksien kinuamista, vaan aitoa vuorovaikutusta ja keskusteluyhteyttä. Onko legendaarisen itsenäisen Skinnarilan vapaavaltion varjopuoli tietty vieraantuminen paikallisesta toiminnasta?
19. Uimahallin/kuntosalin rakentaminen Sammonlahteen on tarpeellista?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin samaa mieltä
Ehdokas Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä
Ehdokkaan kommentit:
Lähiliikuntapaikkoja tarvitaan, jotta terveydenhuollon menot eivät karkaa käsistä tulevaisuudessa. Kokemukset Lauritsalan uimahallista itäisen kaupunginosan väen aktivoijana ovat olleet hyviä ja käyttöaste on korkea. Pienemmässä uimahallissa on helppo järjestää toimintaa myös erilaisille erityisryhmille.
20. LOAS:n on hyvin toimiva opiskelija-asuntosäätiö?
Täysin eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
En osaa sanoa
Ehdokas Jokseenkin samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
Vähemmän tärkeä
Ehdokas
Normaali
Tärkeä