"Edaattori, jolle vihreät arvot ovat tärkeitä!"

Hanna Holopainen

Etusivu

Edarivaalit 2005

Edarivaalit 2006

Vaalikone 2005

< Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan vaalit 2006 >

Ääniä tuli tällä kertaa 14! Valittu edaattoriksi toiselle kaudelle, kiitos jälleen kaikille äänestäjille.
 


Hanna Holopainen #

VIVO

Vihreät opiskelijat

 - Maailma ei muutu, ellei sitä muuteta! -


Kokoomus ja Vihreät yhteistyössä edustajistovaaleihin

 

LTKY:n edustajistovaalit järjestetään loka-marraskuun vaihteessa kuluvan vuoden aikana. Tällä kertaa mukana vaaleissa on niin Kokoomusnuorten ja Tuhatkunnan yhteinen lista Valitse Oikea (VALO) kuin Vihreiden opiskelijoiden vaaliliitot. Kyseiset vaaliliitot muodostavat yhdessä vaaliteknisistä syistä vaalirenkaan.

-          Opiskelijapolitiikka on tärkeä osa vaikuttamista päätöksentekoon ja sen vuoksi myös puolueväri voi näkyä edustajistovaaleissa. Kokoomus on aiempina vuosina menestynyt niin Lappeenrannassa kuin valtakunnallisesti ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa eli myös näissä vaaleissa mahdollisuus hyvään tulokseen on todennäköinen, Kokoomusnuorten Jouni Ruotanen selventää.

-          LTKY:n edustajistovaaleissa 2005 sain hyviä kokemuksia vaaliyhteistyöstä Kokoomuksen kanssa, joten oli luonnollista lähteä myös näihin vaaleihin mukaan yhteistyön kautta. Halusimme tänä vuonna tuoda mukaan myös Vihreiden oman listan, koska poliittinen väri voi hyvin näkyä vaaleissa. Useimmiten Lappeenrannassa poliittisiin ryhmiin on suhtauduttu varauksella, joten on ratkaisevan tärkeää näyttää omien kykyjen ja toiminnan kautta, etteivät kaikki muutokset ole pahasta, Vihreiden Hanna Holopainen jatkaa.

Kokoomuksen ja Vihreiden listoilla on mukana ehdokkaita kaikkiaan kuusitoista. Kokoomuksen listan ehdokkaista yksi on puolueen suhteen sitoutumaton. Keskeiset vaaliteemat kokoomusopiskelijoilla on tuoda uutta näkökulmaa ja uusia ihmisiä mukaan päätöksentekoon. VALO – Uuden ajan opiskelijapuolue kuvaa siten hyvin henkeä, joka listalla vallitsee.

Edustajistovaalien historian ensimmäinen Vihreiden lista tarjoaa vaihtoehdon niille äänestäjille, jotka haluavat Vihreille ominaisten arvojen: oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, avoimuuden ja ekologisuuden näkyvän myös LTKY:n päätöksenteossa.

Lisätietoja:

Jouni Ruotanen, sähköp. jouni@kokoomusnuoret.fi tai puh. 040 703 6647
Valitse Oikea (VALO)

Hanna Holopainen, sähköp. hholopai@lut.fi tai puh. 044 571 3463
Vihreät Opiskelijat (VIVO)

"Edaattori, jolle vihreät arvot ovat tärkeitä!"