Palaa etusivulle

Hannan vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2011:

 Vastuullinen talous ja tasa-arvoinen yhteiskunta

Tulevalla vaalikaudella on kaksi tärkeää tavoitetta: valtion tulot ja menot on tasapainotettava ja tuloerojen kasvu on pysäytettävä. Kokonaisveroastetta on nostettava maltillisesti, jotta kouluista ja terveydenhuollosta ei tarvitse säästää.  Yhteensä noin 6 miljardin euron vajeesta kolmasosa saadaan kasaan veronkorotuksin ja loput neljä miljardia löytyy työllisyyden kannustinloukkuja purkamalla ja julkisen sektorin toimintaa tehostamalla. Pienituloisten verotusta tulee keventää ja perusturvaa tulee korottaa kohtuulliselle tasolle. Pääomatulojen veroprosentti tulee nostaa 2 prosenttiyksiköllä 30 prosenttiin, mikä olisi samaa tasoa kuin keskituloisen palkansaajan verotus. Samalla on valmisteltava pääomatulojen progressiiviseen verotukseen siirtymistä. Osinkotulojen verotusta tulee kiristää ja nykyisestä nettovarallisuuteen sidotusta osinkojen verovapaudesta tulee luopua.

Vanhempainvapaiden kustannukset on tasattava työnantajien kesken, jotta naisia tai naisvaltaisten alojen työnantajia ei syrjittäisi. On otettava käyttöön ns. 6+6+6-vanhempainvapaamalli, jossa kummallekin vanhemmista on korvamerkitty 6 kk vanhempainvapaata ja kolmannen 6 kk he voivat jakaa haluamallaan tavalla.

Ihmisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. Tarvitsemme tasa-arvoisen avioliittolain.

Työllisyys ja perustulo

Sosiaaliturvan ja palveluiden rahoitus perustuu hyvään työllisyyteen. Työuria on pidennettävä, jotta voimme vastata ikääntymisen haasteeseen. Työuria ei voi pidentää eläkeikää korottamalla, vaan on panostettava työssä jaksamiseen ja työelämän laatuun. Mielenterveysongelmia ja muita terveysongelmia tulee ennaltaehkäistä ja hoitaa nykyistä tehokkaammin. Tehokkain tapa parantaa työllisyyttä on tehdä työn vastaanottamisesta aina kannattavaa, ja tämä onnistuu vihreiden perustulomallilla.

Pienten yritysten toimintamahdollisuuksia tulee parantaa nostamalla arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 8.500 eurosta 10.000 euroon.

 Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen

Ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava vakavasti. Sillä todellakin on merkitystä, mitä ostaa, miten kulkee, miten asuntonsa lämmittää ja ketä äänestää! Ilmastoystävällisten valintojen tekemisestä tulee tehdä helppoa, hauskaa ja edullista. Kun kotitaloudet ja yritykset voivat luottaa siihen, että hallituksen energiapoliittinen ja veropoliittinen linja jatkossakin suosii vähäpäästöisyyttä, yhä useampi voi tehdä energiankäyttönsä, taloutensa ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja. Kannatan ilmastolakia, jossa Suomi sitoutuu vähentämään hiilidioksidipäästöjään 5 % vuodessa. Tähän päästään panostamalla joukkoliikenteeseen, varsinkin raideliikenteeseen, energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja ympäristöteknologiaan, joka tarjoaa suomalaisille paljon työtä. Ydinvoimaa ei tarvita lisää.

Luomutuotanto ja eläinten hyvinvointi

Luomuruoan tuotantoa ja saatavuutta tulee edistää. Koko ruoantuotantoketjun osalta tulee vaatia turvallista, lisäaineetonta, ekologisesti ja eettisesti kestävällä tavalla tuotettua ruokaa. Erityisesti kouluruokailuissa pitää olla selvästi enemmän luomuraaka-aineita käytössä.

Turkistarhaus on eläinrääkkäystä. Sitä ei voida toteuttaa eettisesti. Turkistarhaajat eivät kykene tarjoamaan eläimille kohtuullisia elinolosuhteita. Tulevalla eduskuntavaalikaudella tulee tehdä päätös siitä, että turkistarhauksesta luovutaan vuoteen 2025 mennessä. Turkistuottajille jää riittävästi aikaa korvaavan elinkeinon etsimiseen, ja valtion tulee tukea heitä siinä.