Hanna Holopainen
LAPPEENRANTA, tekn. yo

 

Etusivu

Eurovaalit 2009
Hanna Holopainen

Kiitos kaikille äänestäneille!
Upeat 1946 ääntä.


Eurovaalit

Etusivulle

 

Tukiryhmä

Lahjoita

Vaalirahoitus

 

 

Vaaliväittely: Tekeekö EU riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Eurovaaleissa on kyse työllisyydestä, hyvinvoinnista ja ilmastovastuusta. Tarvitsemme viherteollisen vallankumouksen. Taloustaantumaa on torjuttava siten, että samalla suojellaan ilmastoa. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät vihreään teollisuuteen. Edistämällä energiatehokkuutta, vihertämällä liikkumista ja lisäämällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöä EU voi luoda viisi miljoonaa uutta viherkaulustyöpaikkaa.

Maataloustukijärjestelmää ja elintarvikkeiden tuotantoon liittyvää lainsäädäntöä on uudistettava siten, että ne kannustavat ruoantuotantoketjua edistämään ympäristön ja tuotantoeläinten hyvinvointia ja satsaamaan ruokaturvallisuuteen.

Eurovaaliteesit:

1. Pelastetaan lumiukot. Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen on aikamme suurin haaste. Päästöjä on vähennettävä 40 % vuoteen 2020 mennessä. Tämä voidaan toteuttaa parantamalla ekotehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Tarvitaan merkittäviä panostuksia tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tiukempia energiankulutusnormeja sähkölaitteille. EU:n on oltava suunnannäyttäjä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa.

2. Lapsille turvallinen ja ehjä arki. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista on helpotettava. Lapsilähtöisessä yhteiskunnassa lapsella on oikeus olla lapsi riittävän pitkään ja rauhassa. Tarvitaan mm. turvallisempaa mediaympäristöä ja parempaa kuluttajansuojaa. Haitalliset kemikaalit on saatava pois lasten leluista.

3. Eettisyyttä eläinkuljetuksiin. Eläinkuljetuksille on määrättävä kahdeksan tunnin maksimiaika ja kuljetusten valvontaa on tehostettava. Eläinkokeille on kehitettävä vaihtoehtoisia testausmenetelmiä ja kädellisten koe-eläinkäyttö on lopetettava kokonaan.

 
Ota yhteyttä - puhelin: 044 571 3463 sähköposti: hanna.holopainen@vihreat.fi