Hanna Holopainen
Diplomi-insinööri, Lappeenranta


 

 

 

 

 

 

Kysy - Hanna vastaa

Vaalirahoituksen ennakkoilmoitus

 

1340 ääntä, kiitos kaikille äänestäjille!

 

Euroopan laidalta - kohtaamisten rajalta

Ympäristö, Hyvinvointi
Kestävä talous

 

Olen 37-vuotias lappeenrantalainen kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston jäsen. Koulutukseltani olen tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Olen ehdolla eurovaaleissa. Kampanjani keskeiset näkökulmat ovat kansalaisten parempi kuuleminen päätöksiä valmisteltaessa, työllisyyden parantaminen ja raja-alueen erityispiirteiden huomioiminen, vastuu ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista.

Euroopan parlamentin päätöksenteon pitää tulla lähemmäs kansalaisten arkea ja kansalaisia pitää kuulla heitä koskevia päätöksiä tehtäessä. Euroopan tulee olla edelläkävijä ihmisoikeuksien puolustamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Ihmisyyden vaalimisen pitää olla lähtökohtana kaikelle toiminnalle. Meidän pitää kunnioittaa toinen toisiamme ja säilyttää planeettamme elinkelpoisena. Lapsella tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään, syntyy hän mihin maahan tahansa.

Osattomuuden ja syrjäytyneisyyden lisääntyminen on ongelma kaikkialla Euroopassa. Maanosan sisäisen yhteiskuntarauhan säilyttäminen vaatii tehokkaita toimia työllisyyden ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden ratkaiseminen on keskeistä tulevaisuudessa koko Euroopassa. Rakennemuutoksen myötä perinteisten alojen työpaikkoja on kadonnut. Meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja niitä korvaamaan. Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää yritystoimintaa tulee edistää kaikilla päätöksenteon tasoilla, niin Europarlamentissa kuin paikallisestikin.

Etelä-Karjala on hyvä esimerkki rakennemuutosalueesta. Perinteisesti vahvan metsäteollisuuden rinnalla työpaikkoja löytyy jatkossa yhä enemmän myös ympäristöteknologiaan, matkailuun ja kaupanalaan liittyvän yritystoiminnan alueilta

Ennen kevään maailmanpoliittisia käänteitä näytti siltä, Suomen ja Venäjän välisestä viisumivapaudesta oltaisiin päätetty mahdollisesti jo tulevalla parlamenttikaudella. Nyt se näyttää epätodennäköiseltä, mutta asia tulee varmasti esille myöhemminkin. Viisumivapauden vaikutukset näkyvät arjessa eniten juuri EU:n ja Venäjän välisen rajan tuntumassa. EU:n ulkorajalla asuminen on osa meidän alueemme arkea. Siksi meidän on saatava rajaseudun näkökulmat esiin päätöksenteossa. Eteläkarjalaisena tiedän, että viisumivapaus jakaa vahvasti kaakkoissuomalaisten mielipiteitä. Meille vihreille on tärkeää, että EU-kansalaisten ääni kuuluu ruohonjuuritasolta Euroopan parlamenttiin saakka. Viisumivapaus voidaan toteuttaa vasta kun sen hyödyt ja haitat on tarkkaan selvitetty. Rajaviranomaisten resursseista, rajanylityspaikkojen kapasiteetista, sekä paikallisesta tiestöstä tulee huolehtia ennen viisumivapautta, eikä se saa olla pelkästään kansallinen asia, vaan EU:n yhteinen asia.
 

Ota yhteyttä - puhelin: 044 571 3463 sähköposti: hanna.holopainen@vihreat.fi

[an error occurred while processing this directive]