#

Hanna Holopainen

"Parasta taloudenpitoa on ongelmien ennaltaehkäisy. Lisää auttavia käsiä, kuuntelevia korvia ja avoimia sydämiä terveydenhuoltoon, päiväkoteihin ja kouluihin!"

Etusivu

Kunnallisvaalit 2004

Kansallinen kaupunkipuisto Lappeenrantaan?

(Etelä-Saimaaseen lähetetty mielipidekirjoitus)

Olemme pettyneitä, että Kansallinen kaupunkipuisto -hanke on äskettäin taas tyrmätty kaupunginhallituksessa. 

Kaupunkipuisto kattaisi kaupunkialueen rannat Skinnarilasta Pappilanniemeen ja turvaisi ainutlaatuisen kaupunkikuvamme. Ympäristöministeriön mukaan ohjelmaan pääsee vain noin kymmenen suomalaista kaupunkia. 
Puistoalueen statuksen saamiseksi alueelta edellytetään lähivirkistys-, kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoja.

Monet kaupungit yrittävät päästä hankkeeseen mukaan, mutta eivät täytä kriteerejä. Lappeenrannalla kaupunkipuistostatuksen kriteerit täyttävä yhtenäinen alue on sen sijaan jo valmiina, mutta poliittista tahtoa hakemiseen ei nykyiseltä kaupunginhallitukselta löydy. Tämä on kummallista, koska hanke ei vaadi kaupungilta rahallisia investointeja. Kaupungit, joissa kaupunkipuisto jo on (Hämeenlinna, Pori, Heinola) ovat olleet tyytyväisiä valintaansa. Sen tuomat hyödyt matkailuun ja asukkaiden viihtyvyyteen ovat kiistattomat.

Kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan yhdessä kunnan ja Ympäristöministeriön kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon ne ihmiset, joiden oloihin hanke vaikuttaa. Kaupunkipuistostatus ei täysin estä alueen uudisrakentamista, vaan edellyttää, että yhdessä laaditut määräykset ja alueen ominaispiirteet otetaan huomioon. Kaupunkipuistostatus suojaakin rantoja lyhytnäköiseltä rantarakentamiselta. Puisto on tarkoitettu ennen kaikkea kaikkien kaupunkilaisten virkistys- ja hyötykäyttöön. Lappeenrannankin olisi jo aika huomata aarteensa olemassaolo ja estää ennalta sen harkitsematon, peruuttamaton tuhoaminen lyhyen tähtäimen hyöty mielessä. 

Hanna Holopainen, Virpi Junttila, Saara Nurminen, Hannu Pitkänen, Kunnallisvaaliehdokkaita (vihr.) 

Lisätietoja:

http://www.esaimaa.fi/arkisto/vanhat/2003/10/20/alueuutiset/juttu2/sivu.html

http://www.hameenlinna.fi/kaupunkipuisto

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=60931&lan=FI

 

- lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - vihreä