#

Hanna Holopainen

"Parasta taloudenpitoa on ongelmien ennaltaehkäisy. Lisää auttavia käsiä, kuuntelevia korvia ja avoimia sydämiä terveydenhuoltoon, päiväkoteihin ja kouluihin!"

Etusivu

Kunnallisvaalit 2004

Kaikki eivät pelaa lätkää!

Lappeenranta on perinteinen rakuunakaupunki ja rakuunoita hevosineen hyödynnetäänkin matkailuimagossa. Tähän nähden on surkeaa, miten huonosti päättäjät todellisuudessa tiedostavat ratsastusharrastuksen ja yleensäkin hevostalouden merkityksen alueella.

Suomessa on yli 100.000 ratsastuksen harrastajaa, heistä pääosa on naisia ja noin puolet on juniori-ikäisiä. Ratsastus onkin maamme suosituimpia nuorisourheilulajeja ja merkittävimpiä tyttöjen lajeja. Aikuiset naiset ja miehet ovat kiinnostuneet lajista yhä enenevässä määrin. Aikuisten harrastajien määrä on kasvanut 44 prosentilla neljässä vuodessa. Ratsastuksesta onkin tullut suosittu koko perheen harrastus. Ratsastusharrastus kuuluu niihin seitsemään harrastusmuotoon, jotka ovat kasvaneet koko 1990-luvun ajan, joten harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia kaivataan lisää.

Mielestäni olisi aika laajentaa näkemystä lappeenrantalaisten liikuntaharrastuksista, on muitakin suosittuja lajeja kuin jääkiekko. Jostain syystä ne lajit, joita pidetään ns. tyttöjen lajeina ovat aina jonossa viimeisenä, tai unohdetaan jopa täysin, kun parannetaan ja kehitetään urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Monissa kaupungeissa ratsastuksen harrastajamäärien kasvuun on jo herätty ja niissä on otettu ratsastajat huomioon mm. ulkoilureittejä suunniteltaessa. Toivottavasti ratsastajien ja hevosyrittäjien tarpeet ja toiveet huomioidaan tulevalla valtuustokaudella myös Lappeenrannassa.

Hanna Holopainen kunnallisvaaliehdokas (vihr.)

 

Tilastoja ratsastuksen harrastajamääristä:

Ratsastusharrastus Suomessa

Suomessa on yli 100.000 ratsastuksen harrastajaa, heistä pääosa on naisia ja noin puolet on juniori-ikäisiä. Ratsastus onkin maamme suosituimpia nuorisourheilulajeja ja merkittävimpiä tyttöjen lajeja.

Aikuiset naiset ja miehet ovat kiinnostuneet lajista yhä enenevässä määrin. Etenkin vaellus- ja lännenratsastus tai ratsastus yhdessä perheen kera on tuonut lisää miehiä lajin pariin. Ratsastuksesta onkin tullut suosittu koko perheen harrastus.

Ratsastusharrastus kasvaa nopeasti
Ratsastus on nousemassa erittäin merkittäväksi naisten lajiksi Suomessa, aikuisten harrastajien määrä on kasvanut huimasti 44 prosentilla neljässä vuodessa ja yli kaksinkertaistunut vuodesta 1994. Nuorten osalta harrastajamäärät ovat pysyneet vakaalla tasolla.
Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) liikuntagallupin mukaan edelleen yhä useampi aikuinen, noin 54000, haluaisi aloittaa ratsastusharrastuksen, joten harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia kaivataan lisää etenkin ruuhka-Suomeen ja suurten kaupunkien yhteyteen. Ratsastusharrastus kuuluu niihin seitsemään harrastusmuotoon, jotka ovat kasvaneet koko 1990-luvun ajan.

 

Kaakkois-Suomi
Yhteensä 22 ratsastuskoulua, 3 harrastetallia, 33 ratsastusseuraa
2400 varsinaista henkilöjäsentä, joista
- Alle 19-v. 42% ja yli 19-v. 58%
- naisia 93,5% ja miehiä 6,5%
Osuus SRL koko jäsenistöstä 8,6%
SRL:n jäsenmäärän mukaan suhteutettu harrastajien määrä alueella 8800
SRL:n jäsenmäärän mukaan suhteutettu potentiaalisten aloittajien määrä alueella 4600


Lähteet: Liikuntatutkimukseen 2001-02 (Suomen Gallup), Hevostietokeskuksen Hevostaloustutkimus 2002, SRL:n jäsenrekisteri

Suomen Ratsastajainliitto ry

 

- lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - vihreä