#

Hanna Holopainen

"Parasta taloudenpitoa on ongelmien ennaltaehkäisy. Lisää auttavia käsiä, kuuntelevia korvia ja avoimia sydämiä terveydenhuoltoon, päiväkoteihin ja kouluihin!"

Etusivu

Kunnallisvaalit 2004

Vastauksiani vaalikoneissa:

 

Joukkoliikenne on järjestetty kotikunnassani mielestäni:

melko huonosti

"Lappeenranta on pitkien välimatkojen kaupunki. Linja-autoliikenne ei vastaa kaupunkilaisten tarvetta. Väestömäärään ja pinta-alaan nähden julkinen liikenne on mitoitettu alakanttiin. Olisi myös nostettava lastenlipun ikärajaa. Tällä hetkellä yli 12-vuotiaan matkat maksavat enemmän kuin opiskelijan!"

***

Pienten lasten hoito on järjestetty kotikunnassani

melko huonosti

"Toistaiseksi asiat Lappeenrannan päiväkodeissa ovat melko hyvällä mallilla. Ammattitaitoisia työntekijöitä on riittänyt, toisin kuin monissa muissa kunnissa. Tämä tilanne voi kuitenkin nopeasti muuttua. Puutteena Lappeenrannassa on vaihtoehtoisten päivähoitomuotojen vähäinen tukeminen. Lappeenranta-lisää tulisi korottaa ja kerho ja avointen päiväkotien toimintaa jatkaa. Mielestäni kaupungin päättäjiltä on puuttunut selkeä strategia lastenhoidon tason turvaamiseksi."

***

Kouluun ja koulutukseen liittyvät asiat on järjestetty kotikunnassani

melko huonosti

"Toistaiseksi opetuksen taso on säilynyt hyvänä ja vanhemmatkin ovat kyselyn mukaan siihen tyytyväisiä. Viimeisimmät säästötoimenpiteet tulevat kuitenkin aivan varmasti näkymään ongelmina tulevaisuudessa."

***

Kotikuntani julkiset palvelut parantuisivat, jos niitä annettaisiin enemmän yksityisten yrittäjien hoidettavaksi.

jokseenkin eri mieltä

"Yksityisiltä ostaminen ei ole mikään itseisarvo. Jotkut palvelut voi olla järkevämpää ostaa ja jotkut tuottaa itse. Yksityistää voidaan silloin, kun se on järkevää eli kun sillä saadaan aikaan säästöjä ja palveluiden laatu varmasti säilyy entisellään tai paranee. Laatuvaatimukset pitää huomioida jo kilpailutusvaiheessa ja laadun toteutumista tulee seurata."

***

Kuntani valtuusto tiedottaa riittävästi toiminnastaan ja työnsä tuloksista.

jokseenkin eri mieltä

"Toivoisin, että arvokeskustelua käytäisiin myös vaalien välillä ja päätösten perusteita ja linjoja esiteltäisiin tarkemmin."

***

Liperissä pidettiin kesällä Suomen ensimmäiset kesämökkiläisten vaalit. Mökkiläistoimikunnalla ei ole päätösvaltaa, vaan se lähinnä pohtii kunnan kehittämistä. Tällainen osa-aikaisten asukkaiden (mökkiläisten, opiskelijoiden ym.) vaali olisi hyvä myös omassa kunnassani.

täysin samaa mieltä

"Lappeenrannassa on paljon opiskelijoita, jotka kokevat varmasti Lappeenrannan asiat etäisiksi. Tällainen vaali olisi hyvä tapa sitouttaa opiskelijoita opiskelupaikkakuntaansa ja myös saada kuntalaiset huomioimaan opiskelijoita muulloinkin kuin vappujuhlinnan aikaan :)"

***

Ympäristöasiat ja jätehuolto on järjestetty kunnassani hyvin.

jokseenkin eri mieltä

"Puutteita on esimerkiksi jätteiden lajittelupisteiden sijoittelussa ja määrässä. Autottomien on hankala kärrätä erikoisjätteitään mihinkään. Tällä hetkellä meillä toteutetaan jätehuollossa ja kierrätyksessä lain minimivaatimustaso. Monissa kunnissa ollaan jo pidemmälläkin."

***

Lapsilla tulee olla oikeus kunnalliseen kokopäivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista olisikin kotona.

täysin samaa mieltä

"Kyllä ehdottomasti. Erilaisia vaihtoehtoja tulisi tarjota lisää: osapäivähoitoa, kerhotoimintaa ja avoimia päiväkoteja yms., jotta kotona olevat vanhemmat eivät niin helposti turvautuisi kokopäivähoitoon. Yleensä kyse on ongelmista vanhemmuudessa ja tähän pitäisi löytyä tukitoimintoja."

***

Verovaroja tulisi panostaa erityisesti kuntani terveydenhuollon parantamiseen.

täysin samaa mieltä

"Kyllä ehdottomasti! Perusterveydenhuolto on saatava kuntoon, näin itseasiassa säästetään, kun ihmisiä autetaan ajoissa, eikä pahenneta ongelmia jonoissa odotuttamalla. On myös varauduttava jatkossa kilpailemaan osaavasta henkilökunnasta. Lääkäripulahan meillä jo on. Virkoja on vakinaistettava ja palkkausta ja työoloja parannettava."

***

Urheilu-, liikunta- ja vapaa-ajan toiminta on järjestetty kunnassani hyvin.

jokseenkin samaa mieltä

"Isoja satsauksia on tehty ainakin palloilulajien olosuhteiden parantamiseen. Olisi varmasti hyvä hetki tarkastella sitä, miten tasapuolisia nuo panostukset ovat olleet ja tulevaisuudessa pitäisi ottaa huomioon vapaa-ajan toimintaa monipuolisemmin ja esimerkiksi tyttöjen ja naisten lajeja on aiheellista huomioida paremmin. Harrastajamäärät esim. ratsastuksessa ovat suuria, mutta painoarvo päätöksenteossa mitätön."

***

Kunnan on vähennettävä kulttuurin ja urheilun tukemista verovaroilla.

täysin eri mieltä

"Kulttuuri ja urheilu tukevat myös tärkeän sosiaali-ja terveyssektorin työtä, pitämällä ihmiset virkeinä ja liikkeessä. Säästöt näissä lisäävät sos/terv.menoja."

***

Kotihoidontuen Lappeenranta-lisä pitää säilyttää jatkossakin.

täysin samaa mieltä

"Ehdottomasti pitää säilyttää ja antaa vanhemmille todellinen valinnanmahdollisuus jäädä kotiin."

***

Lappeenrantaan pitää perustaa Saimaan rannoille kaupunkipuisto.

täysin samaa mieltä

"Yhteinen virkistysalue kyllä on kannatettava ajatus."

***

Saimaankaupunki-neuvottelut pitää aloittaa uudelleen tulevalla valtuustokaudella.

jokseenkin eri mieltä

"Eikö Imatran ja Lappeenrannan yhdistäminen tunnu aika keinotekoiselta, kun yhteistyö näiden kahden välillä on aika nihkeää. Liitokselle ei edellytyksiä nyt."

***

 

- lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - lauritsalalainen - hevoshullu - vihreä - saipa fani - äiti - teekkari - vihreä