Hanna Holopainen


 

Kysy - Hanna vastaa

Vastauksiani
vaalikoneisiin

Vihreän liiton
vaaliohjelma

Lappeenrannan
vihreiden
vaaliohjelma

Kotisivuille

Lämmin kiitos luottamuksestasi.

344 ääntä vei kirkkaasti Lappeenrannan valtuustoon ja myös kaupunginhallitukseen!

Ota yhteyttä - puhelin: 044 571 3463
sähköposti: hanna.holopainen@vihreat.fi

VAALIBUDJETTINI


1. Etelä-Karjalasta täytyy luoda tulevaisuuteen tähyävä
, ilmapiiriltään suvaitsevainen, luovuutta ja osaamista arvostava, yritysinvestointeja ja uusia asukkaita houkutteleva kansainvälinen ja monikulttuurinen maakunta. On luotava edellytykset taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle kehitykselle. On pyrittävä aitoon yhteistyöhön ja on päästävä yli maakunnan toimijoiden keskinäisestä nahistelusta.

2. Ilmastonlämpeneminen on pysäytettävä
- Ilmastonmuutoksen torjuminen on nykypoliitikkojen tärkein tehtävä! Lappeenrannankin on kannettava ilmastovastuunsa. Kaikilla toimialoilla on selvitettävä eri päätösten ilmastovaikutukset. Kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä! Myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen on huomioita kuntapäätöksenteossa. Päästöjen vähentämisellä on paljon positiivisia sivuvaikutuksia: energiaa ja rahaa säästyy, uusia innovaatioita syntyy ja alueen imago kohenee.

3. Joukkoliikenteestä alueen menestystekijä
– Toimiva joukkoliikenne ja tulevaisuudessa nimenomaan paikallinen henkilöraideliikenne yhtenäistää Etelä-Karjalan työssäkäyntialueena ja lisää maakunnan houkuttelevuutta yritysten sijoittautumispaikkana.

4. Tulevaisuuden suurimpia haasteita ovat väestön hyvinvointi ja kuntataloutta uhkaava terveydenhoitomenojen kasvu
- Terveyttä edistämällä voidaan estää terveydenhoitomenojen karkaaminen käsistä. Päätösten terveysvaikutuksia on opittava seuraamaan kaikilla toimialoilla. Lähiliikuntapaikkainvestoinnit tuovat säästöjä terveysmenoissa. Perusterveydenhuollon riittävä resursointi vähentää kalliin erikoissairaanhoidon tarvetta. Terveydenhoitohenkilöstön rekrytointia täytyy kehittää. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin täytyy panostaa, jotta tulevaisuudessa työllisyysasteemme riittää kantamaan väestön ikääntymisen aiheuttaman menojen kasvun.

5. Lappeenrannasta avoin ja rohkea kansalaisyhteisö
- On lisättävä kaupunkilaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon sen valmistelu-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimeenpanovaiheessa. Maakuntahallinto on demokratisoitava ja maakuntavaltuusto on valittava suoralla vaalilla heti kun laki antaa siihen mahdollisuuden ja kaikki ylikunnallinen päätöksenteko on sijoitettava sen alaisuuteen. Lappeenrannassa pitää ottaa käyttöön pormestarimalli.

 

Ota yhteyttä - puhelin: 044 571 3463 sähköposti: hanna.holopainen@vihreat.fi