Vastauksiani vaalikoneissa:

<- Takaisin kuntavaalisivulle

 

Sammonlahden liikunta- ja monitoimikeskus pitää rakentaa.


Samaa mieltä


"Tulevaisuuden terveysongelmia ehkäistäessä lähiliikuntapaikoilla on merkittävä rooli. Samalla on markkinoinnilla ja maksuja alentamalla lisättävä käyttöasteita."


***

Tali-Ihantala-keskus on rakennettava Lappeenrannan Linnoitukseen.Täysin eri mieltä


"Liian kallis hanke ja ei sovi lainkaan Linnoitukseen. En usko, että kiinnostaa turistejakaan."

 

***

Päivittäistavarakaupan suuryksikköjä (esim. Anttila) voidaan sijoittaa Myllymäkeen.

Täysin eri mieltä

"On vastuutonta ja suorastaan rikos tulevia sukupolvia kohtaan edistää yksityisautoilua ja lisätä öljyriippuvuutta. Kaavoituksen pitää olla johdonmukaisempaa."

***

Lappeenranta-lisä on maksettava kaikille lapsiperheille.


Samaa mieltä

"On erittän eriarvoistavaa, että esim. opiskelevat ja työttömät vanhemmat eivät saa Lpr-lisää. Yhteiskunnan eriarvoistumista pitäisi pyrkiä vähentämään."


***

Kaupungin- ja kunnanjohtajat on valittava määräajaksi suoralla kansanvaalilla.


Samaa mieltä


"Kannatan ajatusta, koska kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pitää lisätä. Tämä myös varmasti lisäisi kunnallispolitiikan kiinnostavuutta."


 

***

Vaalirahoitus on ehdokkaan oma asia, josta ei tarvitse tehdä julkista selvitystä.


Täysin eri mieltä


"Vaalirahoitus ei missään tapauksessa ole ehdokkaan oma asia, koska äänestäjillä on oltava tiedossa ehdokkaan kaikki mahdolliset sidonnaisuudet."


***

Suomalaisten eriarvoisuus on lisääntynyt viime vuosina.


Samaa mieltä


"Eriarvoisuus on tutkitusti lisääntynyt hyvin monella alueella mm. terveyserot eri sosiaaliluokkien välillä ovat lisääntyneet voimakkaasti."


 

***

  Lappeenrannan tulee käynnistää kuntaliitosneuvottelut alkavalla valtuustokaudella kaikkien halukkaiden kumppaneiden kanssa.


täysin samaa mieltä


"Etelä-Karjalassa pitäisi kuntien vihdoin lopettaa keskinäinen nahistelu ja alkaa yhdessä kehittää maakuntaa. Yhteistyö on ainoa keino turvata maakunnan kilpailukyky ja vetovoima tulevaisuudessa."

***

 Lappeenrantaan ei pidä rakentaa maakunnallista suurhallia.

jokseenkin eri mieltä


"On tärkeää satsata lähiliikkuntapaikkoihin, jotta mahdollisimman moni kaupunkilainen saataisiin liikkumaan ja ylläpitämään terveyttään. Tällainen massiivinen suurhalli tuskin toisi liikkujien joukkoon uusia ihmisiä, minkä pitäisi olla perusteena uusille liikuntainvestoinneille. Usein nämä massiiviset hankkeet kasautuvat jo valmiiksi paljon urheilevien harrastusolosuhteiden parantamiseen."

***

 Mielestäni ympäristö- ja luontoarvoista on joustettava, jos siten voidaan lisätä kunnan työpaikkoja tai asukkaiden taloudellista hyvinvointia.

täysin eri mieltä


"On turha asettaa taloudellinen hyvinvointi ja luontoarvot vastakkain. Ympäristö- ja luontoarvojen kunnioittamiseen perustuva taloudellinen toiminta on paljon kestävämmällä pohjalla ja pitkällä tähtäimellä tuottaa myös parhaan taloudellisen hyvinvoinnin."

***

 

Etelä-Saimaan vaalikone

MTV3:n vaalikone

Ylen vaalikone

 

<- Takaisin kuntavaalisivulle