Hanna Holopainen
Diplomi-insinööri, Lappeenranta


 

 

 

 

 

 

Kysy - Hanna vastaa

 

Etusivulle

449 ääntä, kiitos kaikille äänestäjille!


AVOIMEMPI LAPPEENRANTA
-Pitää huolta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista-


Olen 36-vuotias syntyperäinen lappeenrantalainen.
Koulutukseltani olen tuotantotalouden diplomi-insinööri.
Olen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen.

Haluan tehdä Lappeenrannasta avoimemman, tulevaisuuteen suuntautuneen kaupungin, joka pitää huolta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista.

1. Lasten ja nuorten palvelut ovat investoimista tulevaisuuteen.
Ryhmäkoot eivät saa olla liian suuria ja oppilashuollon resurssit on turvattava. Lapsen lähellä olevilla aikuisilla täytyy olla aikaa kuunnella ja ottaa syliin. Lapsiperheille täytyy löytyä apua ajoissa, jotta ongelmat eivät kasva liian suuriksi. Mielenterveyspalveluihin ei saa joutua jonottamaan liian kauan. Apua odottavan aika on pitkä silloin, kun hätä on suuri.

2. Lappeenrannasta avoin ja rohkea kansalaisyhteisö.
Kaupungin päätöksenteon tulee olla nykyistä avoimempaa ja kaupunkilaisten äänen pitää kuulua paremmin asioita valmisteltaessa. Mahdollisimman laajan keskustelun kautta saadaan parempia päätöksiä. Asukkaat ovat parhaita asiantuntijoita esimerkiksi asuinalueiden viihtyvyyttä parannettaessa.

3. Autoilun pakosta liikkumisen vapauteen.
Joukkoliikenteestä on tehtävä todellinen vaihtoehto henkilöautoilulle. Tavoitteena on se, että yhä useampi lappeenrantalainen tulee toimeen ilman autoa. Kevyen liikenteen väylät ja ulkoilureitit ovat parhaita terveyttä edistäviä liikuntahankkeita.

4. Ilmastonlämpeneminen on pysäytettävä.
Lappeenrannankin on kannettava ilmastovastuunsa. Päästöjen vähentämisellä on paljon positiivisia sivuvaikutuksia: energiaa ja rahaa säästyy, uusia innovaatioita syntyy ja kaupungin imago kohenee.

5. Yhteistyön Etelä-Karjala.
Etelä-Karjalasta täytyy luoda tulevaisuuteen tähyävä, ilmapiiriltään suvaitsevainen, luovuutta ja osaamista arvostava, yritysinvestointeja ja uusia asukkaita houkutteleva maakunta. Kuntien keskinäisen nahistelun sijaan tarvitaan aitoa yhteistyötä. Toimiva joukkoliikenne tekee Etelä-Karjalasta yhtenäisemmän työssäkäyntialueen ja lisää maakunnan houkuttelevuutta yritysten sijoittautumispaikkana.

Ota yhteyttä - puhelin: 044 571 3463 sähköposti: hanna.holopainen@vihreat.fi