Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blog » Lakialoite nuoriasiavaltuutetusta

Lakialoite nuoriasiavaltuutetusta

Olen jättänyt lakialoitteen nuoriasiavaltuutetun viran perustamiseksi. Suomessa on lapsiasiavaltuutettu ja vanhusasiavaltuutettu, mutta ei nuoriasiavaltuutettua. Kuitenkin joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Nuoriasiavaltuutettu valvoisi 18—29-vuotiaiden nuorten aikuisten oikeuksien toteutumisesta. Nuorisolain mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Nuoret aikuiset putoavat monesti palveluiden ulkopuolelle, sillä lasten palvelut loppuvat 18 vuoden iässä ja aikuisten palvelut eivät välttämättä saavuta nuoria aikuisia tai ne eivät vastaa heidän tarpeisiinsa. 

Suomessa on lähes miljoona 15—29-vuotiasta nuorta. Arvion mukaan jopa joka kymmenes nuori on vaarassa syrjäytyä. Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina. Nuorten syrjäytyminen on monimutkainen ilmiö ja ongelmavyyhti, jossa ongelmat kasautuvat ja pitkittyvät. Ulkopuolelle jäämiseen liittyy monenlaisia tekijöitä ja mekanismeja, mutta yhteistä on, että ulkopuolelle jääneet nuoret aikuiset eivät ole syystä tai toisesta saaneet aikuisuudelta vaadittavia taitoja. 

Pandemia-aika on entisestään polarisoinut nuorten tilannetta: ne, joilla meni jo ennen korona-aikaa huonosti, voivat nyt entistä huonommin. Nuorten usko tulevaisuuteen horjuu, mikä on huolestuttavaa koko yhteiskunnan kannalta.  

Nuoriasiavaltuutetun tehtävän perustaminen vastaisi aloitteen jättäneiden näkemyksen mukaan tarkastusvaliokunnan havainnoimiin kehittämistarpeisiin. Tällä hetkellä Suomessa ei ole yksiselitteistä ja riippumatonta tahoa, jonka tehtäviin kuuluisi varmistaa nuorten aikuisten aseman ja oikeuksien toteutuminen, vaan työ on pirstaloitunut useille eri tahoille. Jotta toimet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi olisivat pitkäjänteisiä ja vaikuttavia, ehdotamme, että Suomeen perustetaan nuoriasiavaltuutetun virka. Nuoriasiavaltuutetun tehtävä ei täysin poistaisi haastetta, joka liittyy usean eri toimijan rooliin ja toimivaltaan nuorten aikuisten asioissa, mutta se helpottaisi yhteistyötä ja edistäisi nuorten aikuisten oikeuksia. 

Nuoret aikuiset kokevat, että yhteiskuntaa rakennetaan vanhempien sukupolvien ehdoilla. Nuorten aikuisten yleinen tyytyväisyys elämään on muita kansalaisia matalammalla tasolla. Nuorilla on halu vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin, mutta vaikutusmahdollisuudet koetaan heikoiksi. Nuoriasiavaltuutetun tehtävässä katsotaan tärkeäksi yhteydenpito suoraan nuoriin aikuisiin sekä koulujen, järjestöjen ja muiden toimijoiden kautta ja nuorten ajatusten välittäminen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viranomaisille. Yksittäisen nuoren aikuisen asiaa valtuutettu ei hoida, mutta kerää havaintoja ilmiöistä, tekee toimenpide-ehdotuksia sekä ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Hanna Holopainen jätti lakialoitteen laiksi nuoriasiavaltuutetusta 23.10.2023.