Etusivu » Blog » Aluevaalit 2022

Aluevaalit 2022

Aluevaaleissa valitaan päättäjät uusiin aluevaltuustoihin. Nämä uudet päättäjät vastaavat sosiaali- , terveys- ja pelastuspalveluiden tulevaisuudesta 21 hyvinvointialueella Suomessa.

Minä olen ehdokkaana Etelä-Karjalassa. Ehdokasnumeroni on 294.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1. ja ennakkoäänestys 12. – 18.1.

Voit tarkistaa oman äänestyspaikkasi tästä osoitteesta: https://www.aanestyspaikat.fi/

Äänelläsi luodaan eteläkarjalaisille mahdollisuuksia hyvään elämään!

Varmistetaan, että apua saa aina ajoissa ja että ammattilaisilla on riittävästi aikaa ihmisten kohtaamiseen.

Kestävä talous
Ongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta. Nostetaan asiakas keskiöön, kun palveluja suunnitellaan ja kehitetään. Joustavuus ja matalan kynnyksen palvelut tuottavat parasta tulosta. Ennaltaehkäisy, prosessien kehittäminen, tiedollajohtaminen, innovaatiot, kumppanuudet paikallisten yritysten ja järjestöjen kanssa.

Lapset ja lapsiperheet
Investoidaan tulevaisuuteen; tuetaan perheitä ajoissa, jotta ongelmat eivät kasaannu. Kaikkein vaikuttavinta on tarjota tukea ja apua perheille jo ihan varhaisimmasta vauva-ajasta lähtien. Neuvoloihin ja lapsiperheiden tukipalveluihin täytyy löytyä riittävästi resursseja ja yhteistyö päivähoidon ja koulujen kanssa tulee toimia saumattomasti.

Nuoret
Yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat uusi kasvava kansanterveydellinen haaste. Korona-aika on entisestään kuormittanut lapsia ja nuoria. Tarjotaan matalalla kynnyksellä tukea mielenterveydelle ja terapiatakuu.

Arvokas vanhuus
Kotihoito ei saa tarkoittaa kotiin yksinäisyyteen unohtamista. Laadukkaan hoivan ja huolenpidon lisäksi torjutaan yksinäisyyttä. Laaditaan koko väestöä koskeva tavoitteellinen yksinäisyydentorjuntaohjelma. Tuetaan omaishoitajien jaksamista yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa.

Arjen turvallisuus
Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja hälytystehtävien hoito tarvitsee riittävät resurssit. Varmistetaan, että lääkärikopterin sijoituspaikaksi tulee Etelä-Karjala!

Työhyvinvointi
Tehdään Etelä-Karjalasta Suomen houkuttelevin työpaikka! Avainasemassa on johtaminen, työilmapiiri ja arvostus. Huolehditaan siitä, että ammattilaisilla on riittävästi aikaa ihmisten kohtaamiseen. Kukaan ei viihdy työssä, jos työpäivän kuormitus ja kiire vie voimat.

Yhteistyö kuntien kanssa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä on tehtävä suunnitelmallisesti yhdessä kuntien kanssa. Siinä on kysymys laajasta skaalasta toimia, joita toteutetaan eri sektoreilla; liikunta, kulttuuri, lähiluonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet ovat kaikki osa ennaltaehkäisevää kaikkein kustannustehokkainta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Syrjäytymisen ehkäisy ja työllisyystoimet ovat myös tärkeä osa kokonaisuutta ja vaativat sektorit ylittävää koordinointia. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat hyviä esimerkkejä tällaisistä toiminnoista.