Etusivu » Blog » Itä-Suomi-paketista vauhtia raideliikenteeseen, koulutukseen ja luontomatkailuun

Itä-Suomi-paketista vauhtia raideliikenteeseen, koulutukseen ja luontomatkailuun

Hanna Holopainen kuvassa

Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset osuvat kovimmin Itä-Suomeen. Vihreiden joensuulainen sisäministeri Krista Mikkonen ja lappeenrantalainen varapuheenjohtaja Hanna Holopainen iloitsevat hallituksen Itä-Suomi -paketista, joka on välttämätön itäisen Suomen tilanteen helpottamiseksi.

Tiedote on julkaistu 1.9.2022.

Venäjälle suuntautuvan viennin romahtaminen ja venäläisten matkailijoiden väheneminen vaikuttavat voimakkaasti Itä-Suomeen. Budjettiriihessä hallitus päätti tukea itäistä Suomea erillisellä vuodelle 2023 kohdistuvalle noin 60 miljoonan euron tukipaketilla. 

”Tukipaketti tulee suureen tarpeeseen. Monilla alueilla Itä-Suomessa yhteydet rajan yli olivat ennen sotaa hyvin aktiivisia matkailun, kaupan kuin koulutuksenkin saralla. Nyt tämä kaikki on muuttunut, mikä iskee rajusti Itä-Suomen elinvoimaan”, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen

Uusia raidehankkeita 31 miljoonalla

Tukipaketin rahallisesti suurin osuus käytetään liikennehankkeisiin. Käynnissä olevien hankkeiden kustannusten nousu kompensoidaan, minkä lisäksi uusia raidehankkeita käynnistetään 31,1 miljoonalla eurolla. 

”Saavutettavuus on Itä-Suomen elinvoiman kulmakivi niin elinkeinoelämän kuin matkailun kannalta. On tärkeää, että Saimaan kanavan parannustöistä vapautuva rahoitus käytetään kokonaisuudessaan Karjalan radan raideyhteyksien parantamiseen. Nyt etenee moni tärkeä hanke, muun muassa Lappeenrannan aseman välilaiturin korotus ja eritasoyhteys välilaiturille sekä Lauritsalan ratapihan raiteen 208 sähköistys”, Hanna Holopainen toteaa. 

“Rahoitamme lisäksi muun muassa Imatra-Joensuu ratasuunnitelman laatimista ja viiden eri tasoristeyksen järjestelyjä samalla matkavälillä. Näillä on iso merkitys matka-aikojen lyhentämiselle”, ministeri Mikkonen toteaa. 

Uutta elinvoimaa osaamista

Osaavan työvoiman saaminen on tällä hetkellä merkittävä haaste Itä-Suomeen suuntautuvien investointien ja alueen yritysten kannalta. 

”Uutta elinvoimaa ei synny ilman osaamista. Itä-Suomessa on tehtävä pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen ja osaamiseen. Tukipaketilla lisäämme Itä-Suomen korkeakoulujen aloituspaikkoja ja vahvistamme tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Etelä-Karjalan muuta maata alhaisemmille yritysten kehittämistuille puolestaan tulee oikeutetusti korotus”, Holopainen sanoo. 

Itä-Suomen paketilla vauhditetaan myös kestävää luontomatkailua, jonka suosio on noussut viime vuosina. Holopainen ja Mikkonen mukaan kotimaisia matkailijoita tarvitaan korvaamaan venäläisiä turisteja. 

Kutilan kanava ja Imatran erä- ja luontokulttuurimuseo etenevät

”Itä-Suomen vetovoima on sen ainutlaatuisessa puhtaassa luonnossa. Tukipaketista ohjataan yhteensä 7,5 miljoonaa euroa matkailun kehittämiseen. Varoja käytetään muun muassa luontokohteiden retkeilyrakenteiden kunnostamiseen. Erityisen iloinen olen siitä, että Palokin koskien vapauttamisesta käynnistetään selvitys, joka voidaan rahoittaa valtion NOUSU-ohjelman kautta”, Mikkonen sanoo. 

”Paketin myötä Kutilan kanavahanke ja Imatralle perustettava Suomen ensimmäinen erä- ja luontokulttuurimuseo etenevät. Suomen metsästys-, kalastus- ja retkeilykulttuuri ansaitsee oman museon. Museon turistivirroista hyötyy Imatran lisäksi koko Etelä-Karjala, mikä joskus ymmärretään heikosti”, Holopainen iloitsee. 

Itä-Suomi tarvitsee tukea jatkossakin

Vihreiden Mikkonen ja Holopainen painottavat, että Itä-Suomi tulee tarvitsemaan tukea vielä pitkään eikä nyt päätetty paketti saa jäädä ainoaksi tukitoimeksi.

”Emme ole vielä nähneet kaikkia Venäjän aloittaman sodan vaikutuksia. Tavoitteena tulee olla Itä-Suomen elinvoiman vahvistaminen pitkällä aikavälillä. Avainasemassa ovat panostukset saavutettavuuteen ja osaamiseen. Tukitoimet on tärkeää valita siten, että ne nojaavat Itä-Suomen nykyisiin vahvuuksiin”, Mikkonen painottaa. 

Tuulivoiman esteitä raivataan tieltä

Vihreää siirtymää on nyt tärkeää vauhdittaa Itä-Suomessakin, kun Suomi irtautuu kallistuvasta fossiilienergiasta. 

“Tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomeen on ollut pitkään hankalaa muun muassa aluevalvonnan asettamien esteiden vuoksi. Nyt tähän halutaan etsiä tosissaan ratkaisuja.Tarvittavat ratkaisuehdotukset kartoitetaan vuoden loppuun mennessä, ja sen jälkeen ryhdytään viipymättä toimiin”, Mikkonen sanoo.

Alueellinen opintolainahyvitys tuo osaajia

Hallitus päätti myös alueellisen opintolainahyvityksen kokeilemisesta. 

“Kokeilu toteutetaan nyt alueellisesti osassa Itä-Suomea. On mielenkiintoista nähdä, millaisia tuloksia siitä saadaan”, Holopainen toteaa. 

Sota on katkaissut EU:n ja Venäjän välisen raja-alueyhteistyön kokonaan. Suomi oli varannut kolmelle yhteistyöohjelmalle yhteensä 48 miljoonaa euroa rahaa Euroopan aluekehitysrahastosta ja saman verran omaa kansallista vastinrahaa.

”Meidän on varmistettava, että EU:n ulkorajaohjelmiin varatut rahat pysyvät Itä-Suomessa eivätkä valu muualle maahan. Asiasta on neuvoteltava komission kanssa pikaisesti. Samoin EU:n aluekehitysrahoja on suunnattava voimakkaasti itäiseen Suomeen, jossa tarve on nyt suurin”, sanoo Holopainen. 

”Katse on nyt käännettävä Itä-Suomeen. Sen elinvoimasta huolehtimalla vahvistetaan koko maan elinvoimaa. Itä-Suomen asia on koko Suomen asia”, sanoo Mikkonen. 

Hallituksen Itä-Suomi paketin toimenpiteitä vuodelle 2023

 • Itäisen Suomen ratahankkeita edistetään 31,1 M€
  • Lappeenrannan aseman välilaiturin korotus ja eritasoyhteys välilaiturille 4,4 M€
  • Lauritsalan ratapihan raiteen 208 sähköistys ja uuden veturinsäilytysraiteen osoittaminen 1 M€
  • Imatra – Joensuu ratasuunnitelman laatiminen 2,5 M€
  • Imatra – Joensuu viiden tasoristeyksen järjestelyt 3,2 M€
  • Kouvola – Luumäki pohjoisen raiteen päällysrakenteen uusiminen 20 M€
  • Lisäksi perusväylänpidon rahoitusta kohdennetaan Kiteellä sijaitsevan Syrjäsalmen ratasillan uusimiseksi.
 • Itäisen Suomen yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelupaikkojen lisäämiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämiseksi 10 M€
 • Nuorisotoiminnan tukemiseksi 1 M€
 • Matkailun edistämiseksi muun muassa luonto- ja retkeilymatkailun edellytyksiä ja palveluita parantamalla 7,5 M€ sekä lisäksi vauhditetaan yksittäisiä investointihankkeita
 • Yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisvaltuuteen Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella toimiville pk-yrityksille 3 M€. Etelä-Karjalalla ja Kymenlaaksolla on tällä hetkellä muita Itäisen Suomen alueita selvästi vähäisemmät yritysten kehittämiseen osoitetut määrärahat

Lue koko laaja Itä-Suomea koskeva tukipaketti täältä

Lue Valtioneuvoston tiedote ensi vuoden talousarviosta täältä

Lisätietoja

Hanna Holopainen
Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Lappeenranta
hanna.holopainen [at]eduskunta.fi
044 571 3463

Krista Mikkonen
sisäministeri
Joensuu

Sisäministerin haastattelupyynnöt
Mikko Jalo
Ministerin erityisavustaja
mikko.jal [at] gov.fi
050 302 8522