Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blog » Laki työvoima - ja yrityspalveluista

Laki työvoima – ja yrityspalveluista

Eduskuntasali ja teksti: puheenvuoro

Arvoisa puhemies! Olemme käsittelemässä hallituksen esitystä, jolla pyritään saamaan aikaan nykyistä vaikuttavampia työvoima- ja yrityspalveluja. Tässä hallituksen esityksessä siirretään vastuu näistä työvoimapalveluista kunnille, ja sitten samalla valtiolta siirtyy näitä tehtäviä nykyisellään hoitava henkilöstö kuntiin. Hallituksen tavoitteena on aivan oikein toteuttaa nämä kuntien uudet tehtävät niin, että siihen osoitetaan myös täysimääräinen rahoitus. Tästä on osittain Kuntaliiton ja muitten taholta nostettu sitten huolta siitä, toteutuuko tämä tosiasiallisesti, mutta kuitenkin tämä on lähtökohtana tässä uudistuksessa, ja on varmasti tärkeää seurata, että se sitten todellakin toteutuu ja kuntien taloustilannetta ei tämä uudistus heikennä, vaan nimenomaan saadaan toteutettua tässä uudistuksessa olevat tavoitteet. 

Jatkossa tämän uudistuksen myötä pystytään toteuttamaan paljon paremmin näitten työttömien työnhakijoitten tarpeita vastaavia työvoimapalveluita. Kun vuodenvaihteessa nämä hyvinvointialueet aloittavat, niin tavoitteena on, että niiden kanssa yhteistyössä saadaan kehitettyä uudenlaisia malleja, joissa sitten työkykyä ylläpitäviä sote-palveluita pystytään nykyistä matalammalla kynnyksellä tarjoamaan näille asiakkaille nimenomaan tarpeitten mukaisesti eikä nykyisen kaltaisella vähän jäykemmällä järjestelmällä. 

Tämän uudistuksen tavoitteena on tosiaan saada noin 7 000—10 000 henkilön työllisyysvaikutus, ja ylipäätään tällä on tarkoitus myöskin parantaa alueellista elinvoimaisuutta, kun siellä alueilla pystytään paremmin niitten omista olosuhteista ja tarpeista lähtien kehittämään näitä palveluja joustavammin. Ja tietenkin haasteena varmasti on se, että kuntien tilanteet ovat lähtökohtaisesti erilaisia. Kunnilla on jo tällä hetkellä tietysti erilaisia resursseja käytössä muutenkin niitten omien tehtävien toteuttamiseen. Kuinka hyvin sitten nämä yhdenvertaiset palvelut toteutuvat, se varmaankin sitten jää tässä jatkossa seurattavaksi asiaksi. — Kiitos.