Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blog » Tänään vietetään kansainvälistä poikien päivää - poikien syrjäytymiseen on puututtava turvaamalla kaikkien koulutuspolku

Tänään vietetään kansainvälistä poikien päivää – poikien syrjäytymiseen on puututtava turvaamalla kaikkien koulutuspolku

Monet ongelmat ovat kasaantunut erityisesti pojille ja nuorille miehille: poikien oppimistulokset ovat laskeneet, syrjäytyneistä enemmistö on poikia ja miehiä, ja ylivelkaantuminen koskettaa erityisesti nuoria miehiä. Meidän on löydettävä ratkaisuja näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka ovat aina myös henkilökohtaisia tragedioita. 

Poikien koulutuspolun katkeaminen on estettävä

Suomalaisten nuorten oppimistulokset ovat laskeneet ja niihin vaikuttavat aiempaa enemmän myös sukupuoli ja perhetausta. Pojat pärjäävät koulussa tyttöjä huonommin. OECD:n vertailun mukaan sukupuolten välinen ero lukutaidossa sekä luonnontieteissä on Suomessa suurin tyttöjen hyväksi. 

Poikien osuus lukiolaisista ja jatko-opiskelijoista on vuosi vuodelta vähentynyt. Miltei joka viides 20–29-vuotiaista nuorista miehistä on suorittanut vain peruskoulun. Tämä on huolestuttavaa, sillä pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevista hieman vajaa puolet ovat työttömiä. Perusasteen työpaikat ovat vähentyneet jyrkästi, eikä vain peruskoulun varaan rakentunut osaaminen vastaa enää työelämän tarpeita. On jokaisen nuoren etu ja oikeus saada tutkinto. 

Koulutuspolun katkeaminen varhaisessa vaiheessa lisää rikoksen tekemisen riskiä. Päättyneellä eduskuntakaudella tekemämme oppivelvollisuusuudistuksen myötä oppivelvollisuutta pidennettiin 18-vuoden ikään ja toisen asteen koulutuksesta tehtiin maksutonta. Nämä ovat tärkeitä askeleita kohti yhdenvertaisempaa koulupolkua, joka ei pudota ketään pois. 

  • Taataan jokaiselle toisen asteen koulutuspaikka lisäämällä toisen asteen koulutuspaikkoja sinne, missä niitä tarvitaan.
  • Tuodaan tukiopinto-ohjaus peruskoulusta toiselle asteelle.
  • Kohdataan pojat yksilöinä kouluissa, puututaan oppimisvaikeuksien juurisyihin ja huomioidaan erityisen tuen tarpeet.
  • Tarjotaan kokonaisvaltaista apua poikien syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
  • Huolehditaan koulujen, opettajien ja oppilashuollon riittävistä resursseista.