Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Blog » Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2024

Syksyn aikana eduskunnassa on käsitelty keltaista kirjaa, eli valtion talousarviota ensi vuodelle. Joulukuun alussa käytiin budjetin yleiskeskustelu, minkä jälkeen jokaisesta pääluokasta käydään perusteellinen keskustelu. Talousarvion käsittelyyn sisältyy satoja äänestyksiä muutosesityksiin. Orpo-Purran hallitus ei välitä pienestä ihmisestä. Hallituksen kaavailemat sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät merkittävästi ihmisten eriarvoisuutta.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti

Muiden oppositiopuolueiden tavoin olemme Vihreässä eduskuntaryhmässä tehneet vaihtoehtobudjetin. Siinä esitämme omat keinomme julkisen talouden tasapainottamiseksi leikkaamatta heikoimmassa asemassa olevilta. Vihreät uudistaisi taloutta, panostaisi lapsiin ja luontoon – ja ottaisi silti vähemmän velkaa kuin hallitus. Vihreiden vaihtoehtobudjettiin voi tutustua täällä.

Itäisen Suomen investointipaketti

Vihreiden vaihtoehtobudjettiin sisältyy myös Itäisen Suomen investointipaketti. Itäinen Suomi tarvitsee erityisiä satsauksia rajusti muuttuneen toimintaympäristön vuoksi. Emme saa antaa Kaakkois-Suomen hiljaisesti hiipua, sillä elinvoima ja hyvinvointi takaavat myös turvallisuutta. Vihreiden investointipaketilla vahvistetaan alueen saavutettavuutta, yritysten elinvoimaisuutta, korkeaa osaamistasoa sekä vihreän siirtymän investointeja. Itäisen Suomen investointipakettiin voi tutustua täällä.

Kansanedustajien talousarvioaloitteet

Kansanedustajat voivat jättää omia talousarvioaloitteita, joista äänestetään suuressa salissa ja jotka voivat budjettikäsittelyn loppuvaiheessa saada rahoitusta eduskunnan omista jakovaroista. Jätin tänäkin vuonna useita talousarvioaloitteita, mutta valitettavasti ne eivät saaneet kannatusta. Erityisen iloinen olen kuitenkin Sodan ja rauhan keskus Muistin saamasta rahoituksesta, jota olin itsekin edistämässä. Alla katsaus jättämiini talousarvioaloitteisiin.

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Rikoksettoman elämän tukisäätiölle vankien työkyvyn ja työllisyyden edistämiseksi uusia työvoimapalvelualueita rakennettaessa

Tuoreen Vankien terveys ja hyvinvointi 2023 -tutkimuksen tulokset osoittavat, että valtaosa vangeista arvioi olevansa joko työkykyisiä tai sopivan kuntoutuksen ja tuen avulla työkykyisiä. Työelämän ulkopuolella olevalle ryhmälle vankeusaika tarjoaa hyvän mahdollisuuden toiminnallisen työkyvyn havainnointiin ja työllistymisen esteiden arviointiin. 

Työvoimapalvelut siirtyvät kuntiin tai laajemmille yhteistyöalueille vuoden 2025 alussa. Rikoksettoman elämän tukisäätiön (RETS) tavoitteena on varmistaa, että rikosseuraamusasiakkaat tulevat huomioon otetuiksi sekä uudistusta tehtäessä että uudistuksen jälkeen. Tavoitteena on, että rikosseuraamusasiakkaat saavat tarvitsemiaan kuntoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita ja työllistyvät aiempaa paremmin. 

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Imatran erä- ja luontokulttuurimuseon suunnitelman toteuttamiseen

Uudella Imatran erä- ja luontokulttuurimuseolla on iso vaikutus paitsi metsästys-, kalastus- sekä luonnon virkistyskäytön perinnön vaalimisessa ja tallentamisessa myös ja ennen kaikkea Saimaan ja koko itäisen Suomen elinvoimalle matkailun vetovoimatekijänä. Vuoksen varrelle entiseen kaupungintaloon syntyvä sekä kotimaisia että kansainvälisiä kävijöitä kiinnostava kohde kompensoi niitä menetyksiä, joita itärajan rajanylitysliikenteen ja venäläisturismin hiljentymisestä alueelle seuraa. 

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä itäisen Suomen laajakaistaverkon kehittämiseen 

Toimivat tietoliikenneverkot ja nopeat yhteydet ovat keskeinen edellytys elinkeinotoiminnalle, asukkaiden sujuvalle arjelle sekä monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työskentelyn edistämiselle. Laajakaistaverkot ovat osa sähköön verrattavissa olevaa infrastruktuuria, joka säätelee mahdollisuuksia alueiden resurssien hyödyntämiselle ja yleisemmin elinvoimalle. Jatketaan laajakaistatukiohjelmaa ja kohdennetaan toimenpiteet itäiseen Suomeen. Toimivat laajakaistaverkot ovat edellytys yritystoiminnalle ja alueen elinvoiman säilyttämiselle. 

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle Kangaskosken voimalaitosmuseon toteuttamiseen

Etelä-Karjalan Rautjärvellä Hiitolanjoella sijaitseva Kangaskosken voimalaitos muutetaan museokäyttöön. Voimala on lopettanut toimintansa ja vaelluskalojen (Laatokan järvilohi) nousuesteenä olleet padot on purettu. Museon rakennusssuunnitelma valmistui noin vuosi sitten osana Hiitolanjoen kehittämishanketta. Voimalaitosmuseo olisi tärkeä osa Hiitolanjoen matkailun kehittämistä ja alueen elinvoiman parantamista kestävällä tavalla. 

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä riista-aidan rakentamiseksi valtatie 6:lle Sotkulammen eritasoliittymän ja Vuoksenniskan eritasoliittymän välille

Suomen tieliikenteessä sattui vuonna 2022 kaikkiaan 13 758 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksien osalta on marraskuu, jolloin tapahtuu noin kuudesosa kaikista tapauksista. Näissä tieliikenteen onnettomuuksissa on ollut mukana valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, hirviä, metsäpeuroja, villisikoja ja kuusipeuroja. 

Riista-aidan rakentaminen valtatie 6:lle välille Sotkulammen eritasoliittymä – Vuoksenniskan eritasoliittymä parantaisi huomattavasti liikenneturvallisuutta. Kyseisessä paikassa on tapahtunut useita hirvieläinonnettomuuksia. 

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantie 14871 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja polkupyörätie välille Patotie – Vaittilantie

Puuttuvan jalankulku- ja polkupyrötien tarve on tunnistettu Väyläviraston investointiohjelmassa matkailun tarpeita palvelevana kevyen liikenteen yhteytenä. Jalankulku- ja polkupyörätie parantaa erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten liikkumismahdollisuuksia ja helpottaa liikkumista ilman autoa.  

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maantie 14928 parantamiseksi rakentamalla jalankulku- ja polkupyörätie Tehtaantielle välillä Änkiläntie-Pitkäjärventie 

Tehtaan laajentumisen vuoksi yleinen liikenne tulisi saada pois nykyiseltä Kokkolanjoen sillan kautta kulkevalta Pitkäjärventieltä. Kokkolanjoen silta on erittäin huonokuntoinen ja painorajoitettu silta. Toimeenpiteenä on rakennussuunnitelman laatiminen ja jalankulku- ja pyörätien rakentaminen Tehtaantielle. Jalankulku- ja polkupyörätie parantaa erityisesti lasten, nuorten ja vanhusten liikkumismahdollisuuksia.

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä esi- ja tiesuunnitelman laatimiseksi Simpeleen kohdalle (valtatie 6) välille Änkiläntien liittymä – Kankaan eritasoliittymä 

Valtatie 6 parantaminen Simpeleen kohdalla laatimalla esi- ja tiesuunnitelma välille Änkiläntien liittymä – Kankaan eritasoliittymä parantaisi huomattavasti liikenneturvallisuutta. Valtatie 6 Imatra-Joensuu -kehittämisselvityksessä on tunnistettu monia tarpeellisia toimenpiteitä. Hiitolanjoen lisääntynyt kalastusmatkailu aiheuttaa osaltaan paineita liittymien uudelleenjärjestelylle.