Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Työ eduskunnassa

Työ eduskunnassa

– Turvallisuus – SOTE – Korona – Maanpuolustus – Saimaa – Kaivoslaki – luonnonsuojelu – kansalaispalvelus – elinvoima – koulutus – TKI – Ilmasto ja energia – lasten ja nuorten mielenterveys –

kansanedustaja Hanna Holopainen, eduskunnassa täysistuntosalissa

EDUSKUNTATYÖ
Kansanedustajien päätyö tehdään valiokunnissa. Tällä kaudella olen jäsen puolustusvaliokunnassa ja tarkastusvaliokunnassa. Valiokunnat kokoontuvat päivittäin tiistaista perjantaihin ja ne perehtyvät kukin oman erikoisalueensa hallituksen esityksiin tai muutoin seuraavat omaan alaansa liittyviä ajankohtaisia asioita. Ne kuulevat asiantuntijoita ja laativat isolle salille lausuntoja ja mietintöjä.

Valiokuntatyön lisäksi päivittäin kokoonnutaan myös täysistuntoihin. Täysistunnoissa käsitellään hallituksen lakiesityksiä, kansalaisaloitteita, lakialoitteita valtioneuvoston selontekoja sekä käydään keskustelua ajankohtaisista aiheista.

Kaikkein tunnetuin osa työtä on kerran viikossa torstaisin klo 16 -17 järjestettävä kyselytunti, jonka aikana erityisesti oppositiota edustavat edustajat voivat esittää ministereille kysymyksiä.

Puheenvuorot

Kirjalliset kysymykset

Talousarvioaloitteet ja lakialoitteet

JÄSENYYS PUOLUSTUSVALIOKUNNASSA

Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevat asiat.

Valiokunta on pidetty hyvin informoituna ulko – ja turvallisuuspoliittisen tilanteen kehittymisestä, Suomen tuesta Ukrainalle sekä NATO -jäsenyyshakemukseen liittyvästä prosessista. Ukraina taistelee koko Euroopan vapauden puolesta ja on tärkeää, että me tuemme urheaa kansaa tuossa taistelussa kaikin mahdollisin tavoin.

Olen aina arvostanut Suomen puolustusvoimia, valiokuntatyön myötä arvostus on kasvanut vielä suuremmaksi. Maailman tapahtumista huolimatta täällä Suomessa voidaan nukkua yömme rauhassa, olemme äärimmäisen hyvin varautuneita.
LOVE SAIMAA VERKOSTON PUHEENJOHTAJAJUUS
-kaivoslaki, matkailu, saimaannorpat –

Minulla on kunnia toimia eduskunnan Love Saimaa -verkoston puheenjohtajana. Verkostossa on jäseninä kansanedustajia, joita kaikkia yhdistää rakkaus Saimaaseen. Verkosto on mm. ottanut aktiivisesti kantaa kaivoslain valmisteluun, järjestänyt yleisötilaisuuksia sekä vierailuja Saimaan seudulle. Verkoston aloitteesta eduskunta sai syksyllä 2022 oman nimikkonorpan. Jatkossa eduskunnassa voidaan seurata vuonna 2015 syntyneen Rouva Puhemies nimisen norpan elämää ja edesottamuksia Saimaan Haukivedellä.

Rouva Puhemiehen kuvan luovuttajat
Puhemies Matti Vanhaselle luovuttivat Rouva Puhemiehen kuvan. Mari Holopainen (vihr.), Inka Hopsu (vihr.), Antero Laukkanen (krist.), Hanna Holopainen (vihr.) ja Jukka Kopra (kok.).

EDUSKUNNAN NEPSY-VERKOSTON PUHEENJOHTAJUUS
– autisminkirjo, neurokirjo, yhdenvertaisuus –

Minut valittiin eduskunnan Nepsy-verkoston puheenjohtajaksi tälle kaudelle. ​Eduskunnan Nepsy-verkosto on perustettu tukemaan ja edistämään neuropsykiatriseen kirjoon liittyvää tietoisuutta Suomessa. Tarkoituksena on lisätä kansanedustajien nepsy-tietoisuutta, tuoda tietoa ja kokemuksia eduskuntaan sekä luoda dialogia eri toimijoiden välille.

Neuropsykiatrisiin diagnooseihin kuuluvat muun muassa autismi, ADHD sekä Touretten oireyhtymä. Neurokirjon ihmiset kohtaavat jatkuvasti haasteita elämänkaaren eri vaiheissa. Haasteita ja ongelmia tuen tarpeiden ymmärryksessä esiintyy laajamittaisesti jo varhaiskasvatuksessa, koulussa ja opiskeluissa.

MUUT JÄSENYYDET

Valmiuslain uudistamista valmistelevan hankkeen parlamentaarinen seurantaryhmä

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto 

Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunta

Eduskunnan työelämän ja ammattikorkeakoulutuksen yhteistyöverkosto (TAKKI-verkosto) 

Yleishyödyllisten yhteisöjen rahoituksen ja toiminnan kehittämisen parlamentaarinen neuvottelukunta

Valtion omistajaohjauksen parlamentaarinen neuvottelukunta

ITLA 

VR:n hallintoneuvostoEDUSKUNNAN VERKOSTOT

Eduskunnassa toimii useita eri teemojen ympärille muotoutuneita sidosryhmäverkostoja tai työryhmiä. Jäseniä löytyy yleensä useista eduskuntaryhmistä. Tämän toiminnan alla kukin verkosto/ryhmä järjestää tapahtumia, teemapäivätilaisuuksia sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin tai herättelee keskustelua oman toimintakenttänsä tärkeistä teemoista.

Lisäksi olen toiminut jäsenenä seuraavissa Eduskunnan verkostoryhmissä:

Työelämän ja ammatillisen korkeakoulutuksen verkoston työvaliokunta

-Eduskunnan hevosystäväin seura

Eduskunnan nuorten mielenterveyden tukiryhmä

-Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä

-Eduskunnan kylätoimintaverkostoEDUSKUNTATYÖ KAUDELLA 2019-2023

Hallintovaliokunnan jäsenyys

Edellisellä kaudella toimin eduskuntaryhmämme valiokuntavastaavana hallintovaliokunnassa. Hallintovaliokunta käsittelee muun muassa valtion alue- ja paikallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallintoasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pelastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

Hallintovaliokunnassa minua kiinnosti erityisesti mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistani raja-asioiden suhteen sekä valiokunnan käsittelemät alue- ja rakennepolitiikan kysymykset. Vähänpä osasin arvata, kuinka ajankohtaiseksi rajavartiolaitokseen liittyvät kysymykset lopulta ovat kuluvan kauden aikana nousseet. Ensin koronan ja sittemmin Venäjän Ukrainaan kohdistaman brutaalin hyökkäyksen myötä.

Myös maahanmuuttopolitiikka, sote-uudistuksen valmistelu, sisäinen turvallisuus sekä NATO- jäsenyyden hakeminen ovat näkyneet vahvasti Havin työlistalla. Valiokunnan työstä löytyy lisätietoa, esityslistat, lausunnot ja mietinnöt jne. tästä linkistä.