Etusivu » hyvinvointi

hyvinvointi

Hanna Holopainen kuvassa

Opiskelijoiden mielenterveyden hätätila tulee korjata pikaisesti

Kirjoitus on alun perin julkaistu Etelä-Saimaassa (23.5.2022) Opiskelijoiden on nykyisin vaikea päästä terveyspalveluihin. Tätä viestiä olen saanut opiskelijoilta ja heidän vanhemmiltaan ja lukenut lehtien palstoilta. Korona kuritti kohtuuttomasti erityisesti opiskelijoiden mielenterveyttä. Vaikka osa hyötyi etäopiskelusta, aivan liian moni jäi aivan liian yksin ja masentui. Tilanne… Lue lisää »Opiskelijoiden mielenterveyden hätätila tulee korjata pikaisesti

Hyvän elämän mahdollisuuksia eteläkarjalaisille

Olen ehdokkaana aluevaaleissa Etelä-Karjalassa. Kirjasin ylös, joitakin ajatuksia liittyen näihin vaaleihin ja uuden hyvinvointialueen valmisteluun. Laajempia kirjoituksia eri aiheista löytyy näiltä sivuilta. Äänelläsi luodaan eteläkarjalaisille mahdollisuuksia hyvään elämään! Varmistetaan, että apua saa aina ajoissa ja että ammattilaisilla on riittävästi aikaa ihmisten kohtaamiseen. Kestävä talousOngelmien ennaltaehkäisy… Lue lisää »Hyvän elämän mahdollisuuksia eteläkarjalaisille

Marja Berg ja Hanna Holopainen lähikuvassa

Suonenjoesta mallia terveyspalvelujen järjestämiseen

Kirjoitin yhdessä kuopiolaisen erikoislääkäri Marja Bergin kanssa siitä, miten mansikkapitäjä Suonenjoki on yhdistänyt terveyskeskukseen erikoissairaanhoitoa. Teksti alun perin julkaistu Vihreässä blogissa. Suonenjoen terveyskeskus on hyvä esimerkki siitä, miten hyvinvointialueiden kannattaa terveyspalvelunsa organisoida. Suonenjoella perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on viety kätevästi yhteen. Terveyskeskuksesta löytyvät jo monet erikoislääkärin… Lue lisää »Suonenjoesta mallia terveyspalvelujen järjestämiseen

Marja Lähde ja Hanna Holopainen pääkuva

Hyvinvointialueilla tärkeä rooli uusintarikollisuuden ehkäisyssä

Bloggasimme Marja Lähteen kanssa uusintarikollisuuden ehkäisystä, jonka suhteen hyvinvointialueilla voisi olla tärkeä rooli. Marja työskentelee edunvalvonta- ja sosiaalineuvojana Kriminaalihuollon tukisäätiössä. Tulevilla hyvinvointialueilla tehdään tärkeitä päätöksiä ja merkittävää työtä myös uusintarikollisuuden ehkäisyssä. Esimerkiksi vahvistamalla peruspalveluja hyvinvointialueiden päättäjät voivat vähentää uusintarikollisuutta ja samalla vahvistaa rikoksilla oireilevien, rikoksista… Lue lisää »Hyvinvointialueilla tärkeä rooli uusintarikollisuuden ehkäisyssä

Unohtuuko SO sotesta keskustel­taessa?

Kirjoitimme yhdessä alajärveläisen Jenni Kuistin kanssa siitä, kuinka sosiaalipalvelut ovat toistaiseksi unohtuneet sote-keskusteluista näissä vaaleissa. Jenni on sosiaalityöntekijä, YTM ja sosionomi (AMK) ja työskentelee Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessa. Jennillä on laajasti sosiaalialan työkokemusta mm. Aikuissosiaalityöstä, lastensuojelun sijaishuollosta ja turvakotityöstä. Näin aluevaalien alla on keskustelu ollut… Lue lisää »Unohtuuko SO sotesta keskustel­taessa?

Hanna Holopainen ja Mari Holopainen

Maakuntavero luo liikkumatilaa hyvinvointialueille

Bloggasin yhdessä kansanedustaja Mari Holopaisen (vihr.) kanssa maakuntaverosta. ”Vaaleja ei veroilla voiteta.” Politiikan vanhaa fraasia mukaillen useat puolueet näyttävät aluevaalien alla arvioivan maakuntaveroa kyseenalaisin perustein. Faktoissa olisi tärkeää pysyä. Verot leimataan usein vain ikäviksi, vaikka niiden ansiosta jaetaan hyvinvointia kaikille ja tasataan tuloeroja. Verojen kerääminen… Lue lisää »Maakuntavero luo liikkumatilaa hyvinvointialueille

Hanna Holopainen kuvassa

Toimenpidealoite vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta

Tein Noora Koposen ja Mirka Soinikosken kanssa 19.11.2021 toimenpidealoitteen vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta. Moni muukin edustaja allekirjoitti aloitteen. Sosiaali- ja terveyspalveluja kehittäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ihmisryhmiin, jotka ovat hyvin riippuvaisia muiden ihmisten ja palveluiden tuesta. Keskeinen tällainen ryhmä ovat vammaiset. He ovat heikompiosaisia, joista tulisi… Lue lisää »Toimenpidealoite vammaisasiavaltuutetun viran perustamisesta

Kirjallinen kysymys mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisen valmistelun tilanteesta ja selviämishoitoasemista

Eduskunnan puhemiehelle Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisen lakihankkeen valmistelun osana kansallisen päihde- ja riippuvuusstrategian täytäntöönpanoa. Koronan takia lakihanke on viivästynyt ja sen toteuttamiselle on hallituskaudella niukasti aikaa.  Selviämishoitoasemien verkosto ei kata vielä koko maata ja poliisi hoitaa pitkälti päihdehuollolle… Lue lisää »Kirjallinen kysymys mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädännön uudistamisen valmistelun tilanteesta ja selviämishoitoasemista

Päihtyneiden hoito pois poliisilta kattavan päihdehuol­toa­se­mien verkon avulla

Valtaosa suomalaisista käyttää jotain päihdettä, useimmat alkoholia. Hyvin monilla on tuttavien, sukulaisten tai kaikkein kipeimmin omien päihdekokemusten kautta myös päihteisiin liittyvää vakavampaa mietittävää. Alkoholin suurkulutuksen rajan ylittäviä henkilöitäkin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan yli puoli miljoonaa. Päihtyneiden hoitoon liittyy suuri rakenteellinen ongelma, joka… Lue lisää »Päihtyneiden hoito pois poliisilta kattavan päihdehuol­toa­se­mien verkon avulla

Kuva eduskunnan istunnosta

Puheenvuoro: Kouluväkivallan kirjaaminen rikoslakiin

Keskustelimme eduskunnassa kouluväkivallasta 21.10.2021 kansalaisaloitteen KAA 5/2021 vp pohjalta. Kiitin aloitteen tekijöitä. Arvoisa puhemies! Olemme käsittelemässä täällä kansalaisaloitetta siitä, että kouluväkivalta sisällytettäisiin omaksi rikosnimikkeekseen rikoslakiin. Kiitos aloitteen tekijöille siitä, että olette nostaneet esiin tämän erittäin tärkeän aiheen. Täällä on käytetty tänään paljon hyviä ja puhuttelevia… Lue lisää »Puheenvuoro: Kouluväkivallan kirjaaminen rikoslakiin