Etusivu » Toiminta » Sisäinen turvallisuus ja asevelvollisuus

Sisäinen turvallisuus ja asevelvollisuus

 • Puheenvuoro: Ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta
  Keskiviikkona 9.6. käytiin eduskunnan täysistunnossa keskustelua Valtioneuvoston Ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Selonteko on käynyt läpi eduskunnan valiokuntien käsittelyn ja nyt edustajat esittivät niiden pohjalta näkemyksiä selonteosta. Minun puheenvuoroni tässä: Olemme käymässä läpi eduskunnan näkemyksiä ja huomioita valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon. Eduskunnan valiokunnat ovat tehneet perusteellista työtä selonteon käsittelyssä, ja nämä huomiot antavat varmasti hyvän… Lue lisää »Puheenvuoro: Ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta
 • Naissen­si­tii­vinen työ vankiloissa vaatii osaamista ja resurssia
  Eduskunnassa oli lähetekeskustelussa torstaina 20.5.2021 hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, eli työnimeltään Rise 2.0. Organisaatiouudistuksen tavoitteeksi asetettiin, että Rikosseuraamuslaitos olisi nykyistä yhtenäisempi valtakunnallisesti toimiva virasto, jonka toimeenpanokyky olisi nykyistä parempi. Muutoksen pitemmän aikajänteen vaikuttavuustavoitteena on lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja yhdenmukaisuutta, erityisesti vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevissa ratkaisuissa ja seuraamusten sisällöissä. Tavoitteeksi… Lue lisää »Naissen­si­tii­vinen työ vankiloissa vaatii osaamista ja resurssia
 • Kolme keinoa varjoyh­teis­kunnan ehkäise­mi­seksi
  Läpi ihmiskunnan historian on yhteiskuntien reunoilla elänyt ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta ole päässeet mukaan virallisen yhteiskunnan piiriin. Tämä on myös Suomessa totta, vaikka se harvemmin näkyy arjessamme. Kun elää virallisen yhteiskunnan ulkopuolella, eivät yhteiskunnan pelisäännöt ja tukiverkostot ole ohjaamassa ja tukemassa. Tämä johtaa helposti sekä rikosten uhriksi joutumiseen että rikoksiin. Ilmiön yleistymistä kutsutaan… Lue lisää »Kolme keinoa varjoyh­teis­kunnan ehkäise­mi­seksi
 • Maanpuolustusvelvollisuus koskee myös naisia
  Suomessa turvallisuudesta, yhteiskunnan kriisinkestävyydestä ja varautumisesta käytävä keskustelu on edelleen hyvin sukupuolittunutta ja asiantuntijoina näissä keskusteluissa esiintyvät enimmäkseen miehet. Taustalla on varmasti se, että historian saatossa miesikäluokat ovat saaneet erityisesti asepalveluksen suorittamisen kautta koulutusta kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta samaan aikaan, kun naiset on pitkälti suljettu tämän tiedon ulkopuolelle. Yhteiskuntamme olisi kuitenkin huomattavasti paremmin suojattu, jos ottaisimme… Lue lisää »Maanpuolustusvelvollisuus koskee myös naisia
 • Itärajan tilanne huomioi­tava koronael­vy­tyk­sessä
  Koronan torjuntatoimet ovat onnistuneet toistaiseksi hyvin hallituksen ripeiden ja oikein kohdennettujen toimien ansiosta. Taloudellisilta vaikutuksilta emme ole kuitenkaan säästyneet. Rajoitusten purkamisen myötä elpymisen merkkejä on ilmassa. Tilanne itärajalla on kuitenkin suuri kysymysmerkki. On täysin mahdollista, että raja pysyy suljettuna vielä pitkään. Valtakunnan tasolla on aika vähän kiinnitetty huomiota siihen, millaisia alueellisia vaikutuksia tällä on. Kanssakäyminen… Lue lisää »Itärajan tilanne huomioi­tava koronael­vy­tyk­sessä