Etusivu » Blog » Kirjallinen kysymys (KK371/2021)kaksoistutkintojen rahoituksesta oppivelvollisuusiän pidentämisen yhteydessä

Kirjallinen kysymys (KK371/2021)kaksoistutkintojen rahoituksesta oppivelvollisuusiän pidentämisen yhteydessä

Jätin vastuuministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen kaksoistutkintojen rahoituksesta.
Eduskunnan puhemiehelle, Oppivelvollisuusiän pidentäminen tulee voimaan elokuussa 2021. Kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat parhaillaan valmistautumassa siihen.
Kentältä  tulleen  huolen  mukaan oppivelvollisuusiän pidentämisen rahoitus ei huomioi kaksoistutkinnon kustannuksia.
Kaksoistutkintona suoritetaan sekä lukion oppimäärä että ammatillinen tutkinto, ja myös oppimateriaalien kustannukset ovat kaksinkertaiset.
Mikäli oppivelvollisuuden pidentämisessä ei huomioida riittävää rahoitusta, nämä kustannukset jäävät koulutuksen järjestäjien kustannettaviksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tullaanko perusteluissa mainittu kaksoistutkintojen rahoitusvaje korjaamaan osana oppivelvollisuuden pidentämistä?  

Helsingissä 11.6.2021 

Hanna Holopainen vihr