Etusivu » Blog » Kirjallinen kysymys lääkärihelikopterin sijoittamisesta Kaakkois-Suomeen (KK 422/2019)

Kirjallinen kysymys lääkärihelikopterin sijoittamisesta Kaakkois-Suomeen (KK 422/2019)

Jätin 20.12.2019 oheisen kirjallisen kysymyksen

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmies Jyri Lilja on syksyllä arvioinut lääkärihelikopterin toimintaa ja myös sijoituspaikkoja. 17.12. julkistettujen tietojen mukaan hän on aivan aiheesta kiinnittänyt huomiota aiemman hallituksen tekemään linjaukseen Kaakkois-Suomen helikopterista. 

Aiempi hallitus päätyi monien vaiheiden jälkeen vuosi sitten siihen, että helikopteri sijoitettaisiin Lappeenrannan sijasta Kouvolaan, Uttiin. Kuitenkin aiempien selvitysten ja nyt myös selvitysmies Liljan näkemys on se, että sekä yhdenvertaisuuden että toiminnallisuuden näkökulmasta Lappeenranta olisi ylivoimaisesti järkevin sijoituspaikka. 

Lappeenrannasta käsin helikopteri tavoittaisi myös Etelä-Karjalan maakunnan pohjoisosissa ja Saimaan saarissa apua tarvitsevat ihmiset. Selvityksissä on myös todettu, että toiminnallisesti järkevintä on sijoittaa ensihoidon ilmailupalveluyksikkö nimenomaan laajan päivystyksen sairaalan yhteyteen. Lappeenrannassa sellainen on, toisin kuin Kouvolan Utissa. 

Sairaalan yhteydessä tuosta lentävästä yksiköstä saataisiin paras mahdollinen hyöty. Kopteriryhmä olisi tukena sairaalassa, ja se saisi toisaalta myös tukipalvelunsa sairaalalta. 

Kaikki nämä edelle mainitut seikat puoltavat sitä, että lääkärihelikopterin sijoituspäätös olisi syytä ottaa uudelleen harkittavaksi. Sijoituspäätöksen tulee perustua kokonaisharkintaan, vaikuttavuuteen ja alueelliseen yhdenvertaisuuteen palvelujen tavoitettavuudessa. Etelä-Karjalan pohjoisosien asukkaiden näkökulmasta vuosi sitten tehty päätös ei näitä kriteerejä täyttänyt. 

Toivon, että sosiaali- ja terveysministeriö vielä uudelleen tarkastelisi tätä sijoituspäätöstä, ja harkinta tehtäisiin kokonaishyödyn ja toiminnan vaikuttavuuden kannalta mahdollisimman järkevästi. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta myös Etelä-Karjalan pohjoisosien asukkaat olisivat ensihoidon ilmailupalveluiden toimintasäteen piirissä ja miten hallitus aikoo huomioida tehtyjen selvitysten johtopäätökset tässä asiassa? 

Helsingissä 20.12.2019  Hanna Holopainen vihr