Etusivu » Blog » Kirjallinen kysymys valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän käyttöön ottamisesta lukiokoulutuksen kehittämiseksi (KK 421/2019 )

Kirjallinen kysymys valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän käyttöön ottamisesta lukiokoulutuksen kehittämiseksi (KK 421/2019 )

Jätin 20.12.2019 oheisen kirjallisen kysymyksen:
Eduskunnan puhemiehelle

Lukiolaiset ovat heikosti tietoisia oikeuksistaan vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen. Tällä hetkellä käytännöt antaa palautetta koulutuksesta ovat hajanaisia, eivätkä opiskelijat tiedä, mitä annetulle palautteelle tapahtuu. Palautteen antaminen ei ole motivoivaa, jos sillä ei koeta olevan vaikutusta. Tämä on todellinen ongelma, sillä lukiokoulutuksen kehitystyössä ja sisällössä tulisi kuulua myös opiskelijoiden ääni. 

Lukiokoulutuksen kehittämisen tueksi tarvitaan valtakunnallinen opiskelijapalautejärjestelmä. Opiskelijapalautetta voitaisiin kerätä kattavasti opiskeluprosessin sujuvuudesta, kuten opetuksen laadusta, tukipalveluiden laadusta sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista ja osallisuudesta. Valtakunnallinen palautejärjestelmä auttaisi turvaamaan tasalaatuista lukiokoulutusta sekä antaisi koulutuksen järjestäjälle oleellista informaatiota kehittämistyön tueksi. Opiskelijoille järjestelmä mahdollistaisi systemaattisen ja matalan kynnyksen tavan osallistua koulutuksen sisällön suunnitteluun. 

Vastaava järjestelmä on ollut käytössä korkeakouluissa ja se sisältyy korkeakoulujen rahoitusjärjestelmään. Palautekysely voitaisiin toteuttaa esimerkiksi vuosittain, ja sen toteuttamisesta voisi vastata esimerkiksi Opetushallitus yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus valmis ottamaan käyttöön valtakunnallisen opiskelijapalautejärjestelmän lukiokoulutuksen kehittämiseksi?  

Helsingissä 20.12.2019 Hanna Holopainen vihr