Etusivu » Blog » Kirjallinen kysymys yo-kirjoitusten turvaamisesta myös koronakaranteenissa oleville kokelaille (KK 32/2021)

Kirjallinen kysymys yo-kirjoitusten turvaamisesta myös koronakaranteenissa oleville kokelaille (KK 32/2021)

Jätimme 11.2.2021 Mirka Soinikosken kanssa oheisen kirjallisen kysymyksen.

Eduskunnan puhemiehelle

Kevään 2021 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat abiturientit eivät ole yhdenvertaisessa asemassa covid-19-rajoitteiden vuoksi. Osa abiturienteista on ollut lähiopetuksessa, osa erilaisessa hybridiopetuksessa ja osa kokonaan etäopetuksessa joulukuusta 2020 alkaen. Tämä jo itsessään antaa eriarvoisen lähtökohdan ylioppilaskirjoituksiin osallistumiselle.  

Ylioppilaslautakunta on päättänyt, että ylioppilaskirjoitusten aikaa laajennetaan ja kirjoituspäiviä lisätään. Tämä toteutuu muuttamalla kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi. 

Kuntia on pyydetty päivittämään varautumissuunnitelmansa kevään 2021 ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Opetuksesta vastaavaa tahoa on pyydetty varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin. Tämä koskee myös ylioppilastutkinnon eri tilanteita. Lainsäädännön ja määräysten mukaan rehtorilla on päätösvalta tutkinnon käytännön toteutuksessa ja esimerkiksi kokelaiden sijoittamisessa eri tiloihin. Tutkinnon aikana suuri osa tiloista on tutkintokäytössä ja opettajat valvojina, mikä tulee ottaa huomioon varautumisessa. Mikäli kokeiden järjestelyissä ilmenee ongelmia, lukion tulee olla yhteydessä lautakuntaan. Lautakunnalla on käytettävissä useita keinoja, joilla kokeiden järjestämistä poikkeustilanteessa voidaan tukea sekä ennen koepäivää että koepäivän aikana. 

Ylioppilaslautakunnan ohje on varsin väljä niissä tapauksissa, joissa ylioppilaskokelas on määrätty karanteeniin altistumisen vuoksi. Toisaalta on mahdollista järjestää erillinen koetila ylioppilaskirjoitusten suorittamiseksi, mutta tämä ei ole pakollista. Rehtorilla on velvollisuus neuvotella tilanteesta kunnan terveysviranomaisten kanssa, mutta ohjeistuksessa kerrotaan myös, että ”jos kokeen tekeminen ei ole mahdollista, rehtori selventää kokelaalle tilanteen ja ohjaa kokelaan hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä tai harkitsemaan muita mahdollisia vaihtoehtoja. Terveysviranomaisilla ja muilla lääkäreillä on tarvittaessa päätösvalta eristyksestä ja karanteenista. Rehtori voi tarvittaessa tehdä kielteisen päätöksen päiväkohtaisista erityisjärjestelyistä kokeen järjestämisessä.” Tältä osin ohjeistukset ja linjaukset vaihtelevat kunnittain.  Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:Miten hallitus varmistaa kaikille ylioppilaskokelaille asuinkunnasta riippumatta yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua kevään 2021 ylioppilaskirjoituksiin ja miten hallitus turvaa myös koronakaranteeniin määrätyille kokelaille mahdollisuuden osallistua kirjoituksiin ja suorittaa ylioppilastutkinto?  

Helsingissä 11.2.2021 

Hanna Holopainen vihr  Mirka Soinikoski vihr