Etusivu » Blog » Poliisin resurssit tulee turvata

Poliisin resurssit tulee turvata

Kukaan ei varmasti koskaan toivoisi joutuvansa soittamaan hätäkeskukseen. Kukaan ei myöskään halua tilanteeseen, jossa tarvitsee poliisia turvaamaan omaa terveyttä tai henkeä.

Suomessa jokaisen tulisi voida luottaa siihen, että poliisilta saa avun ja turvan silloin kun sitä tarvitsee. Tämä kuitenkin edellyttää, että meillä on kentällä riittävästi poliiseja. Että meillä on riittävästi väkeä turvaamassa arkea ääritilanteissa.

Todellisuudessa tällä hetkellä Suomessa on kuitenkin väkimäärään suhteutettuna Euroopan vähiten poliiseja. Ero esimerkiksi Ruotsiin on merkittävä. Poliisi on useissa yhteyksissä tänäkin vuonna ilmaissut vakavan huolensa määrärahojen riittävyydestä.

Meidän tulee ymmärtää poliisin tekemän työn arvo rikosten ennalta estämisen näkökulmasta. Tätä työtä harvemmin arjen keskellä huomaamme – tai siitä tietoiseksi edes tulemme. Se on osoitus onnistuneesta ennaltaehkäisystä ja rikosten torjunnasta.

Vaikka tekeminen ei näy, se ei tarkoita, etteivät sen resursseista leikkaamisen seuraukset näkyisi dramaattisesti yhteiskunnassamme. Tällä hallituskaudella vihreiden sisäministereiden työn ansiosta poliiseja on palkattu esimerkiksi ihmiskaupan ja verkkorikollisuuden torjuntaan.

Usein tilanteet, joissa poliisia tarvitaan turvaamaan henkeä ja terveyttä on ainoa hetki, jolloin ihminen voidaan joko pelastaa tai pahimmassa tapauksessa menettää.

Näiden virkojen vakinaistaminen on välttämätöntä jo Venäjän aiheuttamien hybridiuhkien takia.

Poliisi voi olla monelle apua tai tukea tarvitsevalle se ensimmäinen kontakti. Esimerkiksi ihminen, jolla on itsetuhoisia ajatuksia tai itsetuhoista käytöstä, voi aiheuttaa huolta läheisissään, jolloin ainoa, joka heti pystytään kutsumaan paikalle, on poliisi. Tai nuori, joka voi huonosti, saattaa ensimmäisenä turvallisena kontaktinaan kohdata poliisin.

Usein tilanteet, joissa poliisia tarvitaan turvaamaan henkeä ja terveyttä, on ainoa hetki, jolloin ihminen voidaan joko pelastaa tai pahimmassa tapauksessa menettää. Kun puhutaan poliiseista, puhutaan ihmisistä ja resursseista, joiden arvo on ihmishengille, turvallisuudelle ja ennaltaehkäisylle kiistaton.

Viime vuonna sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) esitti poliisin määrärahoihin mittavia korotuksia. Valtiovarainministeriön tekemästä budjettiehdotuksesta puuttui kuitenkin noin 35 miljoonaa euroa poliisin resursseista. Se oli kova suonenisku poliisille. Nyt vaje tulee korjata kokonaisuudessaan.

Suomessa on totuttu luottamaan poliisin. Suomessa poliisikoulutus on ollut suosittua ja hakijamäärät hyviä. Herää kuitenkin huoli, onko näin myös tulevaisuudessa, jos poliisin työtä tekevät henkilöt joutuvat työssään kohtuuttoman työmäärän eteen.

Valtiovarainministeriöstä kitsaasti annettujen määrärahojen tempoilevuus ja poliisien työurien pätkittäisyys heikentää väistämättä ammattivalinnan suosiota.

Viime vuonna jouduimme kirjoittamaan liki samanlaisen kirjoituksen. Näin ei voi jatkua. Poliisin tilanne on nyt viimein korjattava.

On arvovalinta, halutaanko Suomessa panostaa turvallisuuteen vaiko ei – ja millä hinnalla.

Teksti on kirjoitettu yhdessä kansanedustaja Sofia Virran kanssa ja julkaistu ensimmäisen kerran Turun Sanomissa (29.8.2022).