Etusivu » Blog » Puheenvuoroja vuoden 2022 talousarviosta

Puheenvuoroja vuoden 2022 talousarviosta

Puheenvuoro Puolustusministeriön budjettikokonaisuudesta:

Arvoisa puhemies! Oma puheenvuoroni käsittelee yhdenvertaisuutta kahdestakin näkökulmasta. 

Ensin tästä alueellisesta yhdenvertaisuudesta, johon liittyvät nimenomaan tämä tuulivoiman tuotanto ja tutkahaasteet. Tulen itse Lappeenrannasta Kaakkois-Suomesta, johon siis kohdistuu pitkälti se, että tuulivoiman lisärakentaminen siellä on erittäin haasteellista. Vaikka ministeri puheenvuorossaan viittasi siihen, että valtakunnallisesti tarkasteltuna näitä hankkeita voidaan toteuttaa, se on alueellisesti erittäin kriittinen. Samalla alueella tehdään tosi vahvaa ympäristö- ja energiateknologian kehitystyötä, johon tarvitaan vahvaa sähköistämistä, ja juuri sillä alueella, kun vaikka tavoitellaan pilottilaitosta synteettisten polttoaineiden kehittämiseen, olisi tärkeätä löytää hiilineutraali tapa tuottaa sähköä. Tämä huomiona. 

Sitten yhdenvertaisuusloikka asevelvollisuuden kehittämisessä. Nyt on tietenkin komiteatyö vielä kesken, mutta ajattelen niin, että nyt odotukset ovat aika korkealla siihen, että vähintään kutsuntavelvollisuus saataisiin laajennettua koko ikäluokkaa koskevaksi. Kysyisin ministeriltä: [Puhemies koputtaa] onko valmiutta viedä tätä eteenpäin siinä määrin, jos komitea sitten linjaa, [Puhemies: Aika!] että kutsuntavelvollisuutta laajennetaan ja siihen tarjotaan resursseja?

Puheenvuoro sisäministeriön budjettiosuudesta käydyssä debatissa:

Kiitos, puheenjohtaja! Ihan ansaitusti arjen turvallisuus ja sisäinen turvallisuus huolestuttaa suomalaisia. Täällä on käsitelty viime viikolla sisäisen turvallisuuden selonteko, jossa on hyvin kuvattu sitä moninaisuutta, mikä tähän sisäiseen turvallisuuteen liittyy. 

Olen opposition kanssa eri mieltä siitä, mitä tämä hallitus on saanut aikaan, jos miettii, että esimerkiksi viime vuonna on valmistunut tuo vasteaikatutkimus, joka liittyy siihen, että sen pohjalta voidaan nyt pitkällä tähtäimellä määritellä, kuinka nopeasti ihmiset saavat Suomessa apua. Kysyisinkin ministeriltä, kuinka tämän tutkimuksen pohjalta olevia kehityssuunnitelmia on saatu edistettyä nyt tässä niukkojen resurssien olosuhteissa. 

Sitten nostaisin esiin myös sen, että meillä valmistellaan hyvinvointialueuudistusta, ja poliisin ennalta estävä työ erityisesti linkittyy paljon hyvinvointialueilla ja kunnissa edelleenkin tehtävään ennalta estävään työhön liittyen päihteiden käyttöön ja kouluväkivallan ehkäisyyn ja hyvin moneen muuhun asiaan. Kysyisinkin ministeriltä, kuinka paljon näitä kehityshankkeita ollaan pystytty ja tullaan viemään eteenpäin tässä tämän hallituskauden aikana. 

Puheenvuoro kunta-asioihin liittyvästä budjettiosuudesta

Arvoisa puhemies! Jatkan näitä samoja kiitoksia, mitä tässä edellä lausuttiin, että tämä hallitus on nimenomaan pitänyt kiinni nyt tästä kuntien toimintaolosuhteiden turvaamisesta ja onnistunut siinä erinomaisesti, erityisesti näissä haastavissa koronaolosuhteissa. Kunnat ovat olleet ihan keskeisessä asemassa siinä, että Suomessa ylipäätään ollaan tätä koronaa pystytty näin hyvin torjumaan ja silti koko ajan pidetty kiinni siitä, että meillä palvelut toimivat. 

Ollaan pystytty tuottamaan asioita etänä ja uusilla toimintatavoilla. Kaikissa kunnissa on tehty ihan valtavasti työtä sen eteen. Oli ilo kuulla tässä ministerin esittelypuheenvuorossa myöskin näistä valtionhallinnon sähköisen asioinnin kehittämisen projekteista. Ne ovat ihan valtavan tärkeitä, koska niistä löytyy sitä joustavuutta siihen, että asiat hoituvat ajoissa ja tämmöiset pullonkaulat ja ongelmat saadaan purettua ja resursseja saadaan kohdennettua järkevällä tavalla. On hyvä, että tätä työtä edelleenkin tässä jatketaan.